Adaptēti no starptautiskās klasifikācijas ISCO-08
Grozījumi 24.03.2020.
Profesijas nosaukums Profesijas kods
Valsts PREZIDENTS 1111 01
Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1111 02
Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS 1111 03
Saeimas SEKRETĀRS 1111 04
Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS 1111 05
Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1111 06
Saeimas komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS 1111 07
Saeimas komisijas SEKRETĀRS 1111 08
Saeimas frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1111 09
Saeimas DEPUTĀTS 1111 10
Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS 1112 07
Valsts PREZIDENTA PALĪGS 1112 08
SVĪTROTS
DEPUTĀTA PALĪGS 3343 55
Parlamentārais SEKRETĀRS 1111 13
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Ministru PREZIDENTS 1111 17
Ministru PREZIDENTA BIEDRS 1111 18
MINISTRS 1111 19
Starpvalstu institūcijas VADĪTĀJS 1112 01
Starpvalstu institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS 1112 02
ĢENERĀLPROKURORS 1112 03
Valsts KONTROLIERIS 1112 04
Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 05
Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 06
Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS 1112 09
Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS 1112 10
Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS 1112 11
Ministru PREZIDENTA PALĪGS 1112 12
Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS 2432 03
Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS 1112 13
Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS 1112 14
Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS 2432 04
MINISTRA PADOMNIEKS 1112 15
MINISTRA PALĪGS 3343 18
MINISTRA preses SEKRETĀRS 2432 06
Valsts SEKRETĀRA PALĪGS 3343 20
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS 3343 19
Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS 3343 21
Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās) 1112 40
Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās) 1112 41
Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās) 1112 42
Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās) 1112 43
MINISTRA biroja VADĪTĀJS 1112 19
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
TIESĪBSARGS 1112 44
Ministru kabineta preses SEKRETĀRS 2432 05
Īpašu uzdevumu MINISTRS 1111 20
Valsts SEKRETĀRS 1112 23
Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS 1112 24
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS 3343 22
SVĪTROTS
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Galvenais valsts INSPEKTORS 1213 25
Valsts INSPEKTORS 1213 26
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Iestādes VADĪTĀJA/ DIREKTORA PALĪGS 3343 27
VirsMEŽZINIS 1213 27
VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS 1213 28
MEŽZINIS 2422 56
SVĪTROTS
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Administratīvais DIREKTORS 1211 06
Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS 1211 07
Valsts protokola VADĪTĀJS 1112 25
Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS 1112 26
Galvenais valsts NOTĀRS 1112 27
Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS 1112 28
Valsts NOTĀRS 2619 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Iestādes VADĪTĀJA/ DIREKTORA PALĪGS 3343 27
Latvijas PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās 1112 18
Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās 1112 20
PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā 1112 21
Aizsardzības PADOMNIEKS 1112 22
Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās) 1112 45
Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1112 31
Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1112 32
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS 1112 16
Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS 1112 17
Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS 1112 47
Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS 1112 48
Pilnvarotais LIETVEDIS 1112 51
Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS 1112 52
ĢENERĀLKONSULS 1112 54
PADOMNIEKS (ārlietu jomā) 1112 53
KONSULS 2422 44
Pirmais SEKRETĀRS 2422 43
Otrais SEKRETĀRS 2422 45
VICEKONSULS 2422 47
Trešais SEKRETĀRS 2422 46
ATAŠEJS 2422 48
ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā) 1112 49
VĒSTNIEKS 1112 50
ATAŠEJS VĒSTNIEKA SEKRETĀRS 2422 49
SVĪTROTS
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1112 31
Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1112 31
Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1112 31
Pulka KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) 1112 33
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1112 31
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Valsts robežas PILNVAROTAIS 1112 35
Skolas DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1345 08
Skolas DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1345 08
Koledžas DIREKTORS 1345 10
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1112 34
Skolas DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1345 09
Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1112 32
Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1112 32
Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1112 32
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1112 32
Skolas DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1345 09
Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS 1345 11
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 1349 16
Galvenais INSPEKTORS SAPIERIS (iekšlietu jomā) 1349 18
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Rotas KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) 1349 35
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā) 3152 22
Reģiona iestādes VECĀKAIS (iekšlietu jomā) 1349 23
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Sekretariāta VADĪTĀJS 3341 02
Koledžas katedras VADĪTĀJS 1345 14
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Koledžas DIREKTORA PALĪGS 3343 28
Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā) 1349 20
Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 21
Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 3355 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
MIESASSARGS 5414 18
SVĪTROTS
SVĪTROTS
PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 30
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
SVĪTROTS
PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 30
Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 22
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1112 31
Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1112 32
PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 3343 34
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1349 12
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1349 13
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1349 12
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1349 13
VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruņotajos spēkos un apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 2636 21
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 3343 35
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1349 12
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1349 13
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1349 12
Mācību centra VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS 1345 15
Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1345 16
Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS 1345 17
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1112 31
Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1112 32
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) 1213 15
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) 1213 15
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) 1213 16
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) 1213 15
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) 1213 15
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) 1213 16
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) 1213 15
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā un pašvaldībās) 1112 45
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā) 1349 14
Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā) 1112 46
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā) 1349 14
Kancelejas VADĪTĀJS/ PĀRVALDNIEKS/ DIREKTORS 1211 36
Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1211 37
Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1211 50
Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1211 51
Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā) 1349 19
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā) 1349 14
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā) 1349 15
Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā) 1349 24
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (izdevējdarbības jomā) 1349 26
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (izdevējdarbības jomā) 1349 27
Valsts policijas vecākais VIRSNIEKS 1349 28
Rotas KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 29
Vada KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 30
Vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) 1349 31
Bibliotēkas struktūrvienības VADĪTĀJS 1349 32
Muzeja VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1349 33
Bibliotēkas VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1349 34
Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1111 23
Pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1111 24
Pašvaldības IZPILDDIREKTORS 1112 38
Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS 1112 39
Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS 1112 36
Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1112 37
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Saeimas Prezidija locekļa biroja VADĪTĀJS 1111 27
Saeimas Prezidija locekļa PADOMNIEKS 1111 28
Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS 1112 36
Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1112 37
Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1213 23
Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1213 24
Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS 1349 08
Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS 1349 08
Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1212 04
Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS 1349 08
Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1221 07
SVĪTROTS
Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1219 29
Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1219 27
SVĪTROTS
Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1212 05
Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1114 08
Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1114 08
Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1114 08
Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1114 08
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Arodorganizācijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1114 07
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Arodbiedrības VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1114 05
Arodorganizācijas  VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1114 09
Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1114 06
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS 1114 01
Biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS 1114 02
Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS 1111 21
Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS 1111 22
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1120 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1120 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ RĪKOTĀJDIREKTORS 1120 02
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1120 01
Tehniskais DIREKTORS 1120 03
KOMERCDIREKTORS 1120 04
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1120 01
SVĪTROTS
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1120 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1120 01
REKTORS 1345 01
PROREKTORS 1345 02
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1120 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1120 01
Ekonomikas DIREKTORS 1120 05
Finanšu DIREKTORS 1211 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS 1120 01
Ražošanas DIREKTORS 1120 06
Administratīvais DIREKTORS 1211 06
Apgādes DIREKTORS 1120 07
Personāla DIREKTORS 1212 01
Padomes LOCEKLIS 1120 15
Kolēģijas LOCEKLIS 1120 16
Valdes LOCEKLIS 1120 14
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ RĪKOTĀJDIREKTORS 1120 02
VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS 3343 23
Tirgvedības DIREKTORS 1221 02
Loģistikas DIREKTORS 1120 08
Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ VADĪTĀJS 1120 10
Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ VADĪTĀJA VIETNIEKS 1120 11
PROKŪRISTS 1120 17
Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS 1120 18
Padomes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1120 19
Komisijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1120 20
Zinātniskais DIREKTORS 1120 21
Atbildīgais aviācijas VADĪTĀJS 1120 22
Padomes VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1120 12
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ RĪKOTĀJDIREKTORS 1120 02
Tirdzniecības DIREKTORS 1221 01
Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS 3343 25
VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS 3343 23
Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ VADĪTĀJS 1120 10
Komisijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1120 13
Padomes VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1120 12
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (lauksaimniecības jomā) 1311 07
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā) 1311 09
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā) 1311 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā) 1312 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecības jomā) 1311 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecības jomā) 1311 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecības jomā) 1311 12
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecības jomā) 1312 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā) 1321 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecības jomā) 1321 04
Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecības jomā) 3122 07
MEISTARS (apstrādes rūpniecības jomā) 3122 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (enerģētikas jomā) 1321 05
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikas jomā) 1321 06
MEISTARS (elektrotehnikas jomā) 3122 09
Ražošanas maiņas VADĪTĀJS 1321 07
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā) 1323 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecības jomā) 1323 04
Būvdarbu VADĪTĀJS 1323 05
SVĪTROTS
BūvMEISTARS (būvniecības jomā) 3123 04
Inženierkomunikāciju būvdarbu VADĪTĀJS 1323 07
Būvniecības projektu VADĪTĀJS 1323 08
Ceļu MEISTARS 3112 31
Ceļu MEISTARA PALĪGS 3112 32
Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS 3112 29
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecības jomā) 1420 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecības jomā) 1420 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecības jomā) 1420 07
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecības jomā) 1420 09
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā) 1439 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā) 1439 07
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā) 1439 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remonta pakalpojumu jomā) 1439 08
MEISTARS (automobiļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu jomā) 3115 75
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānu pakalpojumu jomā) 1412 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcu pakalpojumu jomā) 1411 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānu pakalpojumu jomā) 1412 09
Uzkodu uzņēmuma VADĪTĀJS 1412 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcu pakalpojumu jomā) 1411 09
Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS 1412 07
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (transporta jomā) 1324 07
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sakaru jomā) 1324 09
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā) 1324 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (transporta jomā) 1324 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sakaru jomā) 1324 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā) 1324 12
Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS 1324 13
Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS 1324 15
Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1324 14
Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1324 16
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Vecākais MEISTARS (transporta jomā) 3115 73
MEISTARS (transporta jomā) 3115 74
Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS 1324 43
Lidojumu plānošanas SPECIĀLISTS 1324 45
Vilciena PRIEKŠNIEKS 1324 19
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKS 1324 22
Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1324 23
Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks) 2421 06
Drošības KONSULTANTS (padomnieks) 2421 07
Filiāles DIREKTORS 1324 24
Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS 1324 25
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu jomā) 1324 28
Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transporta un sakaru pakalpojumu jomā) 1324 29
Ceha PRIEKŠNIEKS 1324 30
Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1324 31
Ostas KAPTEINIS 1324 32
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā) 1324 33
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā) 1324 34
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā) 1324 33
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā) 1324 34
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumu jomā) 1211 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumu jomā) 1211 09
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālo pakalpojumu jomā) 1219 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā) 1219 04
DEKĀNS 1345 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (kultūras jomā) 1431 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ KOMANDIERIS (izglītības jomā) 1345 21
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā) 1213 17
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sporta jomā) 1431 13
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā) 1431 15
SVĪTROTS
Skolas DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1345 08
PRODUCENTS (kultūras jomā) 1431 09
IMPRESĀRIJS 1431 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā) 1431 12
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS (izglītības jomā) 1345 22
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā) 1213 18
SVĪTROTS
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā) 1431 14
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā) 1431 16
Kultūras darba VADĪTĀJS 1431 19
ProDEKĀNS 1345 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) 1330 03
Vides PĀRVALDNIEKS 1349 01
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Administratīvais DIREKTORS 1211 06
Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS 1211 07
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā) 1213 19
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā) 1213 20
Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS 1431 07
Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS 1213 07
Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS 1213 08
Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS 1431 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā) 1213 21
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā) 1213 22
Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 01
Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 02
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) 1213 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) 1213 06
Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS 1213 11
Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) 1219 05
Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) 1219 07
Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) 1219 06
Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) 1219 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (farmācijas jomā) 1349 06
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā) 1349 07
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā) 1439 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā) 1439 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Sabiedrības SEKRETĀRS 3343 54
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Galvenās kases VADĪTĀJS 1211 30
Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS 1211 31
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Kancelejas VADĪTĀJS/ PĀRVALDNIEKS/ DIREKTORS 1211 36
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1212 04
SVĪTROTS
Personāla/ personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS 1212 05
SVĪTROTS
Personāla mācību VADĪTĀJS 1212 06
Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1330 05
Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1330 06
Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 09
Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS 1219 10
Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1221 05
Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1221 03
Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1221 06
Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1221 04
Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1221 07
Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1221 08
Piedāvājumu sagatavošanas struktūrvienības VADĪTĀJS (būvniecības jomā) 1221 09
Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1222 01
Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1222 03
Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1222 02
Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1222 04
Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1324 35
Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1324 37
Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1324 36
Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1324 38
Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS 1324 39
Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS 1324 40
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1223 01
Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1223 02
Laboratorijas VADĪTĀJS 1223 03
Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 11
Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 13
Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 15
SVĪTROTS
Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS 1219 12
Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS 1219 14
Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS 1219 16
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 20
SVĪTROTS
Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 22
Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 23
SVĪTROTS
Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 25
SVĪTROTS
Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS 1219 27
Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS 1311 01
Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā) 1311 03
Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā) 1311 05
Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā) 1312 01
Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS 1311 01
Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecības jomā) 1311 03
Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecības jomā) 1311 05
Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecības jomā) 1312 01
Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecības jomā) 1311 02
Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecības jomā) 1311 04
Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (medību saimniecības jomā) 1311 06
Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecības jomā) 1312 02
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā) 1321 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā) 1321 02
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecības jomā) 1321 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā) 1323 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (būvniecības jomā) 1323 02
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecības jomā) 1323 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā) 1420 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā) 1420 03
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā) 1420 02
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā) 1420 04
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mazumtirdzniecības jomā) 1420 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (vairumtirdzniecības jomā) 1420 03
VEIKALVEDIS 1420 05
Viesnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1411 01
Nometnes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1411 03
Pansijas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1411 05
Restorāna VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1412 01
Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1412 03
Ēdnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1412 05
SVĪTROTS
VIESNĪCNIEKS 1411 07
Viesnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1411 01
Nometnes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1411 03
Pansijas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1411 05
Restorāna VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1412 01
Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1412 03
Ēdnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1412 05
Viesnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1411 01
Nometnes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1411 03
Pansijas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1411 05
Restorāna VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1412 01
Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1412 03
Ēdnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS 1412 05
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (transporta jomā) 1324 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sakaru jomā) 1324 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā) 1324 05
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (transporta jomā) 1324 02
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sakaru jomā) 1324 04
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (noliktavu pakalpojumu jomā) 1324 06
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (transporta jomā) 1324 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sakaru jomā) 1324 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā) 1324 05
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (transporta jomā) 1324 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sakaru jomā) 1324 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (noliktavu pakalpojumu jomā) 1324 05
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) 1211 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumu jomā) 1211 02
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) 1211 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumu jomā) 1211 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā) 1219 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komunālo pakalpojumu jomā) 1219 02
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā) 1219 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komunālo pakalpojumu jomā) 1219 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā) 1431 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā) 1345 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā) 1342 01
SVĪTROTS
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sporta jomā) 1431 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā) 1431 05
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā) 1431 02
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā) 1345 04
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā) 1342 02
Galvenais ĀRSTS 1342 07
SVĪTROTS
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sporta jomā) 1431 04
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā) 1431 06
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā) 1431 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā) 1345 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā) 1342 01
SVĪTROTS
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sporta jomā) 1431 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā) 1431 05
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā) 1431 01
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā) 1345 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā) 1342 01
SVĪTROTS
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ /PĀRVALDNIEKS (sporta jomā) 1431 03
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā) 1431 05
SVĪTROTS
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 29
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1112 30
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā) 1345 04
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā) 1345 04
Nozares PADOMNIEKS 2422 61
Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1112 56
Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS 1112 57
SVĪTROTS
Pastāvīgais PĀRSTĀVIS (ārlietu jomā) 1112 59
Konsulāta VADĪTĀJS 1112 60
Saeimas Kancelejas DIREKTORS 1112 61
Saeimas Kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS 1112 62
Saeimas Administrācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS 1112 63
Saeimas Administrācijas IZPILDDIREKTORS 1112 64
Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1114 03
Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS 1114 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1211 37
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1213 03
Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1213 04
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ārlietu jomā) 1213 09
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā) 1213 10
VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā) 1213 13
Vecākais MEŽZINIS 1213 31
Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJS 1213 32
Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS 1213 33
Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1219 28
Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1219 30
Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā) 1219 31
Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētu komercpakalpojumu jomā) 1219 32
Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 33
Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS 1219 34
Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS 1219 35
Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS 1219 36
MEISTARS (poligrāfijas jomā) 3122 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apsardzes jomā) 1219 38
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā) 1219 39
Mežizstrādes MEISTARS 3143 06
Vecākais MEISTARS (enerģētikas jomā) 3122 05
MEISTARS (enerģētikas jomā) 3122 06
Darbu VADĪTĀJS (kuģu remonta pakalpojumu jomā) 1321 13
Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvniecības jomā) 1321 14
Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecībā) 3122 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (poligrāfijas jomā) 1321 16
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (poligrāfijas jomā) 1321 17
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā) 1322 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā) 1322 02
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecības jomā) 1322 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecības jomā) 1322 04
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) 1330 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) 1330 02
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) 1330 04
Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS 1330 07
Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1330 08
Informācijas drošības VADĪTĀJS 1330 09
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1341 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1341 02
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1341 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1341 04
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1343 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1343 02
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1343 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) 1343 04
VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā) 1344 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā) 1344 02
Sociālā dienesta VADĪTĀJS 1344 03
Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS 1344 04
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā) 1344 07
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā) 1344 08
SVĪTROTS
Izglītības programmas/ nodaļas DIREKTORS/ VADĪTĀJS 1345 18
Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS 1345 19
Mācību kursu VADĪTĀJS 1345 20
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā) 1346 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā) 1346 02
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā) 1346 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā) 1346 04
SVĪTROTS
VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā) 1349 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS 1349 08
Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS 1349 09
Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 1349 17
Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1411 02
Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1411 04
Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1411 06
Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1412 02
Kafejnīcas/ tējnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1412 04
Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS 1412 06
VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā) 1439 01
VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā) 1439 02
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas jomā) 1330 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas jomā) 1330 11
Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS 1439 12
Televīzijas/ radio programmas DIREKTORS 1439 13
Televīzijas/ radio programmas DIREKTORA VIETNIEKS 1439 14
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā) 1439 15
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā) 1439 16
AERODINAMIĶIS 2111 04
ASTRONOMS 2111 05
RadioASTRONOMS 2111 06
AstroFIZIĶIS 2111 07
BALLISTIĶIS 2111 08
HIDRODINAMIĶIS 2111 09
FIZIĶIS 2111 10
Akustikas FIZIĶIS 2111 11
AtomFIZIĶIS 2111 12
ElektromagnetoFIZIĶIS 2111 13
Elektronikas FIZIĶIS 2111 14
SiltumFIZIĶIS 2111 15
Gaismas FIZIĶIS 2111 16
Mehānikas FIZIĶIS 2111 17
MolekulārFIZIĶIS 2111 18
KodolFIZIĶIS 2111 19
Optikas FIZIĶIS 2111 20
Cietvielu FIZIĶIS 2111 21
Skaņas FIZIĶIS 2111 22
Teorētiskās fizikas FIZIĶIS 2111 23
TERMODINAMIĶIS 2111 24
Radioloģijas FIZIĶIS 2111 25
METROLOGS 2111 26
Medicīnas FIZIĶIS 2111 27
KLIMATOLOGS 2112 01
METEOROLOGS 2112 02
SINOPTIĶIS 2112 03
AgroMETEOROLOGS 2112 04
HidroMETEOROLOGS 2112 05
AEROLOGS 2112 06
OKEANOLOGS 2112 07
RADIOMETEOROLOGS 2112 08
Meteoroloģijas RADIOMETRISTS 2112 09
AeroMETEOROLOGS 2112 10
DendroKLIMATOLOGS 2112 11
SVĪTROTS
KRISTALOGRĀFS 2113 01
ĶĪMIĶIS 2113 02
ANALĪTIĶIS 2113 03
Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS 2113 04
Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS 2113 05
Krāsošanas ĶĪMIĶIS 2113 06
Pārtikas ĶĪMIĶIS 2113 07
Stikla ĶĪMIĶIS 2113 08
Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS 2113 09
Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS 2113 10
Metalurģijas ĶĪMIĶIS 2113 11
Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS 2113 12
Organisko vielu ĶĪMIĶIS 2113 13
Krāsvielu ĶĪMIĶIS 2113 14
Naftas ĶĪMIĶIS 2113 15
Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS 2113 16
Radioloģijas ĶĪMIĶIS 2113 17
ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS 2113 18
Restaurācijas ĶĪMIĶIS 2113 20
AerofotoĢEODĒZISTS 2114 01
GLACIOLOGS 2114 02
ĢEODĒZISTS 2114 03
ĢeoFIZIĶIS 2114 04
ĢEOLOGS 2114 05
ĢeoMAGNĒTIĶIS 2114 06
ĢeoMORFOLOGS 2114 07
HidroAKUSTIĶIS 2114 08
HidroĢEOLOGS 2114 09
HIDROLOGS 2114 10
MikroPALEONTOLOGS 2114 11
MINERALOGS 2114 12
OKEANOGRĀFS 2114 13
PALEONTOLOGS 2114 14
SEISMOLOGS 2114 15
STRATOGRĀFS 2114 16
HIDROGRĀFS 2114 17
Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS 2263 01
Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS 2133 01
Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS 2133 02
Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS 2120 01
Statistikas MATEMĀTIĶIS 2120 02
Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS 2120 03
Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS 2120 04
MATEMĀTIĶIS 2120 05
AKTUĀRS 2120 06
BIOMETRISTS 2120 07
DEMOGRĀFS 2120 08
Vecākais STATISTIĶIS 2120 09
Lauksaimniecības STATISTIĶIS 2120 10
Lietišķās statistikas STATISTIĶIS 2120 11
Biometrijas STATISTIĶIS 2120 12
Demogrāfijas STATISTIĶIS 2120 13
Ekonomikas STATISTIĶIS 2120 14
Izglītības STATISTIĶIS 2120 15
Tehnikas STATISTIĶIS 2120 16
Finanšu STATISTIĶIS 2120 17
Veselības aprūpes STATISTIĶIS 2120 18
Pārskatu STATISTIĶIS 2120 19
Medicīnas STATISTIĶIS 2120 20
BIOSTATISTIĶIS 2120 21
Skaitļotāju/ sakaru/ komunikāciju ANALĪTIĶIS 2513 01
Skaitļotāju/ datubāzes ANALĪTIĶIS 2521 01
Skaitļotāju/ sistēmu ANALĪTIĶIS 2511 01
Skaitļotāju/ datubāzes VADĪTĀJS 2521 02
Skaitļotāju/ sistēmu KONSTRUKTORS 2512 01
Skaitļotāju/ sistēmu INŽENIERIS 2523 01
Programmēšanas INŽENIERIS 2512 02
Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS 2512 03
Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS 2512 04
Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS 2523 02
Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS 2513 02
Informācijas tehnoloģiju projektu VADĪTĀJS 2521 03
SistēmANALĪTIĶIS 2511 02
Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS 2529 01
Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS 2529 02
Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS 2529 03
Interneta portāla REDAKTORS 2529 04
PROGRAMMĒTĀJS 2512 05
Sakaru/ komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS 2519 02
Datubāzes PROGRAMMĒTĀJS 2521 04
Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS 2519 01
ARHITEKTS 2161 01
Ainavu ARHITEKTS 2162 01
SVĪTROTS
Teritorijas PLĀNOTĀJS 2164 01
Satiksmes PLĀNOTĀJS 2164 02
SVĪTROTS
Transporta/ tīklu INŽENIERIS 2164 03
Aeronavigācijas VADĪTĀJS 2164 04
Satiksmes organizācijas INŽENIERIS 2164 05
ARHITEKTA PALĪGS 2161 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS 2164 08
Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS 2164 06
Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS 2164 07
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS 2529 08
BūvINŽENIERIS 2142 01
Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS 2142 02
Lidostu būvINŽENIERIS 2142 03
Tiltu būvINŽENIERIS 2142 04
Ēku būvINŽENIERIS 2142 05
Skursteņu būvINŽENIERIS 2142 06
SVĪTROTS
Doku un ostu būvINŽENIERIS 2142 08
Bagarēšanas būvINŽENIERIS 2142 09
Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS 2142 10
Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS 2142 11
Hidroloģijas būvINŽENIERIS 2142 12
Apūdeņošanas būvINŽENIERIS 2142 13
Dzelzceļa būvINŽENIERIS 2142 14
Ceļu būvINŽENIERIS 2142 15
Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS 2142 16
Zemes būvju/ mehānikas būvINŽENIERIS 2142 17
Konstrukciju būvINŽENIERIS 2142 18
Torņu būvINŽENIERIS 2142 19
Tuneļu būvINŽENIERIS 2142 20
Zemes rakšanas INŽENIERIS 2142 21
Hidraulikas INŽENIERIS 2144 53
SVĪTROTS
Apūdeņošanas INŽENIERIS 2142 24
Sanitārijas INŽENIERIS 2142 25
Būvmateriālu TEHNOLOGS 2142 26
Būvniecības TEHNOLOGS 2142 27
Meliorācijas INŽENIERIS 2142 28
Transportbūvju būvINŽENIERIS 2142 29
Būvmateriālu INŽENIERIS 2142 30
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas sistēmu būvINŽENIERIS 2142 31
Būvniecības tāmju INŽENIERIS 2142 32
Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS 2142 33
Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS 2142 34
Ilgtspējīgas būvniecības INŽENIERIS 2142 35
Inženiersistēmu projektēšanas būvINŽENIERIS 2142 36
Saldēšanas sistēmu būvINŽENIERIS 2142 37
Naftas pārvades sistēmu būvINŽENIERIS 2142 38
Gāzes pārvades sistēmu būvINŽENIERIS 2142 39
Neatkarīgs ēku energoefektivitātes EKSPERTS 2142 40
ElektroINŽENIERIS 2151 01
Elektroapgaismes INŽENIERIS 2151 02
Elektrisko sistēmu INŽENIERIS 2151 03
Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS 2151 04
Ģeneratoru elektroINŽENIERIS 2151 05
Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS 2151 06
Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS 2151 07
Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS 2151 08
Augstsprieguma elektroINŽENIERIS 2151 09
Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS 2151 10
Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS 2151 11
Galvenais ENERĢĒTIĶIS 2151 12
Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS 2151 13
ENERĢĒTIĶIS 2151 14
Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS 2151 15
Elektronikas INŽENIERIS 2152 01
Skaitļotāju/ elektronikas INŽENIERIS 2152 02
Informācijas/ elektronikas INŽENIERIS 2152 03
Mērinstrumentu/ elektronikas INŽENIERIS 2152 04
Pusvadītāju/ elektronikas INŽENIERIS 2152 05
Telesakaru/ telekomunikāciju INŽENIERIS 2153 01
Kosmosa sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS 2153 02
SVĪTROTS
Radiosakaru INŽENIERIS 2153 04
Signālsistēmas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS 2153 05
SVĪTROTS
Telefona sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS 2153 07
Televīzijas sakaru/ komunikāciju INŽENIERIS 2153 08
Elektronikas TEHNOLOGS 2152 06
Telesakaru/ telekomunikāciju TEHNOLOGS 2153 09
Telesakaru/ telekomunikāciju KONSTRUKTORS 2153 10
Datortehnikas INŽENIERIS 2152 07
Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS 2152 08
Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas avionikas INŽENIERIS 2152 10
Kuģu dizaina INŽENIERIS 2144 01
Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS 2144 02
Automobiļu dizaina INŽENIERIS 2144 03
Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS 2144 04
Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS 2144 05
Automātu INŽENIERIS 2144 06
Dīzeļu INŽENIERIS 2144 07
Gāzes turbīnu INŽENIERIS 2144 08
Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS 2144 09
Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS 2144 10
Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS 2144 11
SVĪTROTS
Kuģu būves INŽENIERIS 2144 13
Mehānikas INŽENIERIS 2144 14
Aeronautikas/ mehānikas INŽENIERIS 2144 15
Lauksaimniecības/ mehānikas INŽENIERIS 2144 16
Gaisa kondicionēšanas/ mehānikas INŽENIERIS 2144 17
Pašgājējmehānismu/ mehānikas INŽENIERIS 2144 18
Dīzeļu/ mehānikas INŽENIERIS 2144 19
Gāzes turbīnu/ mehānikas INŽENIERIS 2144 20
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/ mehānikas INŽENIERIS 2144 21
Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/ mehānikas INŽENIERIS 2144 22
Instrumentu/ mehānikas INŽENIERIS 2144 23
Sauszemes motoru un mašīnu/ mehānikas INŽENIERIS 2144 24
Ostas mehānismu/ mehānikas INŽENIERIS 2144 25
Kodolenerģētikas/ mehānikas INŽENIERIS 2144 26
Saldēšanas iekārtu/ mehānikas INŽENIERIS 2144 27
SVĪTROTS
Mehānikas TEHNOLOGS 2144 29
Metināšanas TEHNOLOGS 2144 30
Aprīkojuma INŽENIERIS 2144 31
Mehānikas KONSTRUKTORS 2144 32
Siltumenerģijas/ pārvades un sadales INŽENIERIS 2144 33
Medicīnas iekārtu INŽENIERIS 2144 34
Dzelzceļa lokomotīvju/ remonta INŽENIERIS 2144 35
Vagonu/ remonta INŽENIERIS 2144 36
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS 2144 37
Mehatronikas INŽENIERIS 2144 38
Siltumenerģētikas INŽENIERIS 2144 39
SVĪTROTS
Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS 2144 41
Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS 2144 42
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas INŽENIERIS 2144 43
Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS 2144 44
Transportsistēmu INŽENIERIS 2144 45
Kuģu mehānikas INŽENIERIS 2144 46
Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas mehānikas INŽENIERIS 2144 52
Ķīmijas INŽENIERIS 2145 01
Ķīmisko procesu INŽENIERIS 2145 02
Naftas un dabasgāzes/ ķīmijas INŽENIERIS 2145 03
Dabasgāzes ieguves un sadales/ ķīmijas INŽENIERIS 2145 04
Naftas INŽENIERIS 2145 05
Raudzēšanas TEHNOLOGS 2145 06
Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris) 2145 07
Ķīmijas TEHNOLOGS 2145 08
SVĪTROTS
Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS 2145 10
Degvielas TEHNOLOGS 2145 11
Krāsu TEHNOLOGS 2145 12
Papīra TEHNOLOGS 2145 13
Plastmasas izstrādājumu TEHNOLOGS 2145 14
Polimēru TEHNOLOGS 2145 15
Gumijas TEHNOLOGS 2145 16
SVĪTROTS
Plastmasas izstrādājumu INŽENIERIS 2145 18
Farmācijas TEHNOLOGS 2145 19
Iežguves INŽENIERIS 2146 01
Metalurģijas INŽENIERIS 2146 02
Iežguves ĢEODĒZISTS 2146 03
Raudzes/ proves NOTEICĒJS 2146 04
Ieguves METALURGS 2146 05
Lietuves METALURGS 2146 06
Fizikālo procesu METALURGS 2146 07
Radioaktīvo minerālu METALURGS 2146 08
METALURGS (analītiķis) 2146 09
Ieguves TEHNOLOGS 2146 10
Velmju KALIBRĒTĀJS 2146 11
Kartogrāfijas INŽENIERIS 2165 01
Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS 2165 02
Fotogrammetrijas INŽENIERIS 2165 03
SVĪTROTS
Kadastra INŽENIERIS 2165 04
Ģeodēzijas INŽENIERIS 2165 05
Hidrogrāfijas INŽENIERIS 2165 06
Zemes ierīcības INŽENIERIS 2165 07
Aerofotogrāfijas INŽENIERIS 2165 08
Ģeoinformātikas INŽENIERIS 2165 09
SVĪTROTS
Sistēmu (izņemot skaitļotāju) ANALĪTIĶIS 2149 02
SVĪTROTS
Cenu veidošanas INŽENIERIS 2149 04
Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS 2141 01
Plānošanas INŽENIERIS 2149 05
Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS 2141 02
Robotikas INŽENIERIS 2141 03
Darba aizsardzības INŽENIERIS 2149 35
Sistēmu (izņemot skaitļotāju) INŽENIERIS 2149 06
Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS 2149 07
SVĪTROTS
Cementa TEHNOLOGS 2141 05
Keramikas TEHNOLOGS 2141 06
Stikla TEHNOLOGS 2141 07
Ādas TEHNOLOGS 2141 08
Iesaiņošanas TEHNOLOGS 2141 09
Iespiešanas TEHNOLOGS 2141 10
Audumu TEHNOLOGS 2141 11
Kokapstrādes INŽENIERIS 2141 12
INŽENIERINSPEKTORS 2149 36
INŽENIERKONTROLIERIS 2149 37
Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS 2149 08
Ražošanas vadības organizācijas/ darba organizācijas INŽENIERIS 2141 13
Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS 2149 09
Personāla sagatavošanas INŽENIERIS 2149 10
Standartizācijas INŽENIERIS 2149 11
Darba normēšanas INŽENIERIS 2141 14
Materiālu normēšanas TEHNOLOGS 2141 15
Vērpšanas TEHNOLOGS 2141 16
Adīšanas TEHNOLOGS 2141 17
KOLORISTS 2141 26
Alus darīšanas TEHNOLOGS 2141 27
Apģērbu KONSTRUKTORS 2141 18
Energotīklu DISPEČERS 2149 12
Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS 2149 13
Šūšanas TEHNOLOGS 2141 19
Energosistēmu INŽENIERIS/ EnergoPĀRVALDNIEKS 2149 14
TEHNOLOGS 2141 20
KONSTRUKTORS 2141 21
Kvalitātes INŽENIERIS 2149 15
Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS 2141 22
Meža TEHNOLOGS 2149 16
Projektēšanas INŽENIERIS 2141 23
Ražošanas INŽENIERIS 2141 24
Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS 2149 17
Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS 2149 18
Metroloģijas INŽENIERIS 2149 19
SVĪTROTS
Sertifikācijas INŽENIERIS 2149 21
KomunālINŽENIERIS 2149 22
Ugunsdrošības INŽENIERIS 2149 38
Civilās aizsardzības INŽENIERIS 2149 39
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS 2149 40
Vides INŽENIERIS 2143 01
SVĪTROTS
Mežsaimniecības INŽENIERIS 2149 24
Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS 2149 26
Dzelzceļa transporta INŽENIERIS 2149 27
Automobiļu transporta INŽENIERIS 2149 28
Kuģu vadīšanas INŽENIERIS 2149 29
Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS 2149 30
Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS 2141 25
SVĪTROTS
SVĪTROTS
LIDOTĀJS STŪRMANIS 3153 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Lidmašīnas komercPILOTS 3153 08
Helikoptera komercPILOTS 3153 09
Lidmašīnas aviolīniju transporta PILOTS 3153 10
Helikoptera aviolīniju transporta  PILOTS 3153 11
Planiera PILOTS 3153 12
Gaisa balona PILOTS 3153 13
Lidmašīnas LIDOTĀJS INŽENIERIS 3153 16
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Gaisa balona PILOTS (instruktors) 3423 06
SVĪTROTS
Motodeltaplāna LIDOTĀJS 3153 24
SVĪTROTS
SVĪTROTS
BAKTERIOLOGS 2131 02
Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS 2131 03
Piensaimniecības BAKTERIOLOGS 2131 04
Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS 2131 05
Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS 2131 06
Rūpniecības BAKTERIOLOGS 2131 07
Medicīnas BAKTERIOLOGS 2131 08
Farmācijas BAKTERIOLOGS 2131 09
Augsnes BAKTERIOLOGS 2131 10
Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS 2131 11
BIOLOGS 2131 14
Saldūdens BIOLOGS 2131 15
Jūras BIOLOGS 2131 16
Molekulārās bioloģijas BIOLOGS 2131 17
BOTĀNIĶIS 2131 18
Ekoloģijas BOTĀNIĶIS 2131 19
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
CITOLOGS 2131 23
Dzīvnieku CITOLOGS 2131 24
Augu CITOLOGS 2131 25
EKOLOGS 2131 26
Dzīvnieku EKOLOGS 2131 27
Augu EKOLOGS 2131 28
EMBRIOLOGS 2131 29
Ģenētikas INŽENIERIS 2131 30
ENTOMOLOGS 2131 31
ĢENĒTIĶIS 2131 43
Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS 2131 44
Augu ĢENĒTIĶIS 2131 45
HISTOLOGS 2131 46
Dzīvnieku HISTOLOGS 2131 47
Augu HISTOLOGS 2131 48
HidroBIOLOGS 2131 49
IHTIOLOGS 2131 50
IMUNOLOGS 2131 51
MikroBIOLOGS 2131 52
MIKOLOGS 2131 53
ORNITOLOGS 2131 54
PARAZITOLOGS 2131 55
SVĪTROTS
SISTEMĀTIĶIS 2131 64
Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS 2131 65
Augu SISTEMĀTIĶIS 2131 66
ZOOLOGS 2131 67
VIRUSOLOGS 2131 68
Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS 2132 09
HIPOLOGS 2131 69
ANATOMS 2131 01
BIOĶĪMIĶIS 2131 13
BIOFIZIĶIS 2131 12
EPIDEMIOLOGS 2131 32
HistoPATOLOGS 2131 59
NeiroPATOLOGS 2131 61
PATOLOGS 2131 56
Dzīvnieku PATOLOGS 2131 58
SVĪTROTS
Medicīnas PATOLOGS 2131 62
Augu PATOLOGS 2131 57
Ķirurģijas PATOLOGS 2131 60
Veterinārmedicīnas PATOLOGS 2131 63
FIZIOLOGS 2131 35
Dzīvnieku FIZIOLOGS 2131 37
Endokrinoloģijas FIZIOLOGS 2131 38
Epidemioloģijas FIZIOLOGS 2131 39
Neiroloģijas FIZIOLOGS 2131 41
Augu FIZIOLOGS 2131 36
TOKSIKOLOGS 2131 71
PsihoFIZIOLOGS 2131 42
Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS 2269 14
BIONIĶIS PROTĒZISTS 2269 13
Klīniskais FIZIOLOGS 2131 40
Uztura SPECIĀLISTS 2265 01
Sēklkopības AGRONOMS 2132 01
AGRONOMS 2132 02
Vecākais MEŽKOPIS 2132 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
POMOLOGS 2132 07
ĀRSTS 2211 01
ĀRSTS STAŽIERIS 2211 02
Akupunktūras ĀRSTS 2230 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
GINEKOLOGS, dzemdību speciālists 2212 47
ĀRSTS EKSPERTS 2212 11
SVĪTROTS
Ģimenes/ vispārējās prakses ĀRSTS 2211 03
Higiēnas ĀRSTS 2263 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Laboratorijas ĀRSTS 2212 24
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Sporta ĀRSTS 2212 36
Veselības aprūpes vadības ĀRSTS 1342 03
ALERGOLOGS 2212 01
Bērnu AUDIOLOGS 2266 05
DERMATOLOGS, VENEROLOGS 2212 37
DIETOLOGS 2212 10
Tiesu medicīnas EKSPERTS 2212 39
Tiesu psihiatrijas EKSPERTS 2212 40
ENDOKRINOLOGS 2212 12
FONIATRS 2212 42
SVĪTROTS
GASTROENTEROLOGS 2212 44
SVĪTROTS
HEMATOLOGS 2212 50
HEPATOLOGS 2212 51
ĀRSTS HOMEOPĀTS 2230 02
ĀRSTS IMUNOLOGS 2212 21
INFEKTOLOGS 2212 54
Bērnu INFEKTOLOGS 2212 55
KARDIOLOGS 2212 56
Bērnu KARDIOLOGS 2212 57
KOSMETOLOGS 2212 59
ĶIRURGS 2212 61
SVĪTROTS
Bērnu ĶIRURGS 2212 64
Torakālais ĶIRURGS 2212 69
Plastiskais ĶIRURGS 2212 66
Sirds ĶIRURGS 2212 68
NARKOLOGS 2212 70
NEFROLOGS 2212 71
NEIROĶIRURGS 2212 73
NEIROLOGS 2212 74
Bērnu NEIROLOGS 2212 75
NEONATOLOGS 2212 76
OFTALMOLOGS 2212 77
SVĪTROTS
SVĪTROTS
OTOLARINGOLOGS 2212 82
ĀRSTS PATOLOGS 2212 31
SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS 2212 95
PEDIATRS 2212 83
PSIHIATRS 2212 86
Bērnu PSIHIATRS 2212 87
SVĪTROTS
RADIOLOGS TERAPEITS 2212 89
RADIOLOGS 2212 90
REIMATOLOGS 2212 92
REZIDENTS (ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē) 2211 04
SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS 2212 95
PSIHOTERAPEITS 2212 96
TRANSPLANTOLOGS 2212 99
TRANSFUZIOLOGS 2212 100
TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS 2212 101
UROLOGS 2212 103
INTERNISTS 2212 104
Kuģa ĀRSTS 2211 05
ALGOLOGS 2212 03
ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS 2212 05
ĀRSTS klīniskais FIZIOLOGS 2212 15
Bērnu NEFROLOGS 2212 72
Asinsvadu ĶIRURGS 2212 63
Veselības aprūpes VADĪTĀJS 1342 04
HipnoTERAPEITS 2212 53
ĀRSTS OSTEOPĀTS 2212 81
FLEBOLOGS 2212 41
SVĪTROTS
Bērnu REIMATOLOGS 2212 93
Bērnu PNEIMONOLOGS 2212 85
Bērnu ENDOKRINOLOGS 2212 38
Bērnu GASTROENTEROLOGS 2212 45
Bērnu HEMATOONKOLOGS 2212 52
Bērnu ALERGOLOGS 2212 02
ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS 2212 79
SVĪTROTS
Onkoloģijas GINEKOLOGS 2212 49
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
ĀRSTS ĢENĒTIĶIS 2212 19
GERIATRS 2212 46
ĀRSTS EPIDEMIOLOGS 2263 06
SVĪTROTS
PNEIMONOLOGS 2212 84
Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS 2261 07
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS 2212 17
BALNEOLOGS KURORTOLOGS 2212 60
ĀRSTS klīniskais MIKROBIOLOGS 2212 25
Sabiedrības veselības ĀRSTS 2263 03
ĀRSTS klīniskais FARMAKOLOGS 2212 14
SVĪTROTS
ĀRSTS paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS 2212 32
ANDROLOGS 2212 04
SVĪTROTS
Rokas ĶIRURGS 2212 67
ĀRSTS ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā 2212 13
SVĪTROTS
KOMBUSTIOLOGS 2212 58
Arodveselības un arodslimību ĀRSTS 2212 08
TRIHOLOGS 2212 102
OSTEOREFLEKSOTERAPEITS 2212 98
SVĪTROTS
Neatliekamās medicīnas ĀRSTS 2212 28
Zobu PROTĒZISTS 2261 01
ZOBĀRSTS 2261 02
ORTODONTS 2261 03
ENDODONTISTS 2261 04
Bērnu ZOBĀRSTS 2261 05
PERIODONTOLOGS 2261 06
VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS 2250 01
VeterinārĀRSTS ĶIRURGS 2250 02
VeterinārĀRSTS 2250 03
FARMACEITS 2262 01
Klīniskais FARMACEITS 2262 02
Rūpnieciskais FARMACEITS 2262 03
FARMAKOLOGS 2131 33
ToksikoFARMAKOLOGS 2131 34
Sabiedrības veselības MĀSA 2221 38
Sabiedrības veselības ORGANIZATORS 2269 01
Sabiedrības veselības METODIĶIS 2269 02
Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS 2269 03
Veselības veicināšanas KONSULTANTS 2269 04
Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS 2269 05
Vides veselības ANALĪTIĶIS 2263 02
Galvenā medicīnas MĀSA 1342 05
Galvenā VECMĀTE 1342 06
Vecākā medicīnas MĀSA 2221 01
ASISTENTS (izglītības jomā) 2310 01
DOCENTS 2310 02
LEKTORS 2310 03
PROFESORS 2310 04
Asociētais PROFESORS 2310 05
Katedras VADĪTĀJS 1345 23
Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS 2320 01
Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS 2320 02
Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS 2330 01
Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS 2341 01
Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS 2342 01
SKOLOTĀJS LOGOPĒDS 2352 01
Speciālās izglītības SKOLOTĀJS 2352 02
Izglītības METODIĶIS 2351 01
METODIĶIS 2351 02
Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS 2351 03
Izglītības valsts INSPEKTORS 2351 04
Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS 2351 05
Sociālais PEDAGOGS 2359 01
Atkarību profilakses SPECIĀLISTS 2359 02
Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS 2359 03
Interešu izglītības SKOLOTĀJS 2359 06
Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS 2359 07
SVĪTROTS
Sporta ORGANIZATORS 2359 08
Prakses PLĀNOTĀJS 2359 13
Vecākais sporta TRENERIS 2359 09
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 2359 10
Galvenais GRĀMATVEDIS 1211 04
Vecākais GRĀMATVEDIS 2411 01
REVIDENTS 2411 02
AUDITORS 2411 05
Informācijas sistēmu AUDITORS 2411 06
Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS 2411 09
Uzraudzības AUDITORS 2411 07
Grāmatvedības EKSPERTS 2411 10
Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS 2411 12
Metodikas EKSPERTS 2411 11
Aizdevumu REVIDENTS 2411 04
FINANSISTS 2412 01
Zvērināts REVIDENTS 2411 03
Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS 2411 13
Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS 2411 14
Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS 2411 15
Zvērināta REVIDENTA PALĪGS 2411 16
Revīzijas komitejas LOCEKLIS 2411 17
Iekšējais AUDITORS 2411 08
Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS 1211 05
Nodarbinātības ANALĪTIĶIS 2423 01
Profesiju izvēles KONSULTANTS 2423 09
Personāla INSPEKTORS 2423 05
Darba satura ANALĪTIĶIS 2423 02
Personāla mācību KOORDINĒTĀJS 2424 01
Mācību centra VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS 1345 15
Mācību projekta VADĪTĀJS 2424 02
Personāla atlases SPECIĀLISTS 2423 06
Personāla lietu PĀRZINIS 2423 08
Personāla VADĪTĀJS 2423 03
Karjeras KONSULTANTS 2423 10
Procesu kvalitātes vadības INŽENIERIS 2423 11
Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS 2423 12
Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS 2423 13
Kvalitātes VADĪTĀJS 2423 14
Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS 2422 01
Projekta KOORDINATORS 2422 02
Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS 2422 01
Ražošanas DIREKTORS 1120 06
SVĪTROTS
PARFIMĒRS 2149 34
Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS 2431 08
Patentu AĢENTS 2431 09
SVĪTROTS
Vecākais KONSULTANTS 2421 01
Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS 2434 02
Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS 2432 01
Reklāmas VADĪTĀJS 2431 02
Tirgvedības VADĪTĀJS 2431 03
Loģistikas VADĪTĀJS 2431 10
Šūšanas ražošanas KONSULTANTS 3119 52
Tirdzniecības VADĪTĀJS 2431 04
Pārdošanas VADĪTĀJS 2431 05
Eksporta VADĪTĀJS 2431 06
Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS 2431 07
Vecākais EKSPERTS 2422 09
EKSPERTS 2422 10
Komercdarbības KONSULTANTS 2412 02
Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm 2422 16
Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās) 2422 17
KONTROLIERIS (pašvaldībās) 2422 18
Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās) 2422 19
Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS 2412 03
KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS 2412 04
Nodokļu KONSULTANTS 2412 05
Medicīnas KONSULTANTS 2421 04
Zinātniskais KONSULTANTS 2421 05
Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS 2422 12
Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS 2422 13
Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS 2422 27
SPA VADĪTĀJS 1219 40
Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS 3334 11
JURISTS 2611 01
Zvērināts ADVOKĀTS 2611 02
Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS 2611 03
Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 2612 01
TIESNESIS 2612 02
SVĪTROTS
Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 2612 05
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā) 1213 19
SENATORS 2612 03
Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 2612 06
Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS 2612 07
Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS 1344 05
Bāriņtiesas LOCEKLIS 3412 06
Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 2612 04
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā) 1213 19
SVĪTROTS
Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 1344 06
VirsPROKURORS 2611 04
VirsPROKURORA VIETNIEKS 2611 05
PROKURORS 2611 06
Saeimas struktūrvienības juridiskais PADOMNIEKS 2611 07
Tiesas PADOMNIEKS 2611 08
JURISKONSULTS 2619 01
Tieslietu KONSULTANTS 2619 02
Tiesu EKSPERTS 2619 04
Zvērināts NOTĀRS 2619 05
SVĪTROTS
Vecākais tiesu EKSPERTS 2619 03
Zvērināta NOTĀRA PALĪGS 2619 06
Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS 2619 07
SVĪTROTS
Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS 2619 09
LIKVIDATORS 2619 10
Transportlīdzekļu reģistrācijas SPECIĀLISTS 2619 12
Profesionālais PATENTPILVARNIEKS 2619 13
Sertificēts MEDIATORS 2619 14
ARHĪVISTS 2621 01
Mākslas EKSPERTS (muzeju jomā) 2621 02
Krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā) 2621 03
Fondu GLABĀTĀJS (arhīvu jomā) 2621 04
Ekspozīciju un izstāžu KURATORS 2621 05
MUZEJPEDAGOGS 2621 06
Galvenais ARHĪVISTS 2621 07
Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS 2621 08
Arhīva EKSPERTS 2621 09
BIBLIOGRĀFS 2622 01
Vecākais BIBLIOTEKĀRS 2622 02
DOKUMENTĀLISTS 2622 03
INFORMĀTIĶIS 2622 04
SistēmBIBLIOTEKĀRS 2622 05
Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēku jomā) 2622 06
Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS 2622 07
EKONOMETRISTS 2631 01
EKONOMISTS 2631 02
Lauksaimniecības EKONOMISTS 2631 03
SVĪTROTS
Finanšu EKONOMISTS 2631 05
Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS 2631 06
Darba EKONOMISTS 2631 07
Cenu EKONOMISTS 2631 08
Nodokļu EKONOMISTS 2631 09
Darba algas EKONOMISTS 2631 10
Makroekonomikas ANALĪTIĶIS 2631 11
Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS 2413 01
Finanšu ANALĪTIĶIS 2413 02
Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS 2413 03
Budžeta EKONOMISTS 2631 12
Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS 2631 13
Nekustamā īpašuma EKONOMISTS 3334 13
Galvenais EKONOMISTS 2631 15
ANTROPOLOGS 2632 01
ARHEOLOGS 2632 02
KRIMINOLOGS 2632 03
ETNOLOGS 2632 04
ĢEOGRĀFS 2131 72
DendroEKOLOGS 2131 73
EkonomĢEOGRĀFS 2632 05
FizioĢEOGRĀFS 2632 06
PolitoĢEOGRĀFS 2632 07
PENOLOGS 2632 08
SOCIĀLPATOLOGS 2632 09
SOCIOLOGS 2632 10
KriminoSOCIOLOGS 2632 11
Rūpniecības SOCIOLOGS 2632 12
PenoSOCIOLOGS 2632 13
Izglītības SOCIOLOGS 2632 14
ĢENEALOGS 2633 01
VĒSTURNIEKS 2633 02
Ekonomikas VĒSTURNIEKS 2633 03
Politikas VĒSTURNIEKS 2633 04
Sabiedrības VĒSTURNIEKS 2633 05
FILOZOFS 2633 08
Politikas FILOZOFS 2633 09
POLITOLOGS 2633 10
DendroHRONOLOGS 2633 11
Mākslas VĒSTURNIEKS 2633 06
Medicīnas VĒSTURNIEKS 2633 07
ETIMOLOGS 2643 01
GRAFOLOGS 2643 02
TULKS 2643 03
LEKSIKOGRĀFS 2643 04
LINGVISTS 2643 05
MORFOLOGS 2643 06
FILOLOGS 2643 07
SEMANTIĶIS 2643 08
FONOLOGS 2643 09
TULKOTĀJS 2643 10
Tiesas TULKS 2643 11
Zīmju valodas TULKS 2643 12
TERMINOLOGS 2643 13
TULKS REFERENTS 2643 14
PSIHOLOGS 2634 01
Klīniskais un veselības PSIHOLOGS 2634 02
Izglītības un skolu PSIHOLOGS 2634 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Darba un organizāciju PSIHOLOGS 2634 08
Praktiskais PSIHOLOGS 2634 09
PSIHOLOGA ASISTENTS 2634 10
PSIHOLOGS KONSULTANTS 2634 11
Psihoterapijas SPECIĀLISTS 2634 12
Juridiskais PSIHOLOGS 2634 13
Militārais PSIHOLOGS 2634 14
Sociālais DARBINIEKS 2635 01
SVĪTROTS
Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem 2635 03
Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem 2635 04
SVĪTROTS
Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām 2635 06
Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm 2635 07
Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 2635 08
Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs 2635 09
Karitatīvais sociālais DARBINIEKS 2635 02
Tūristu GIDS 5113 05
Tūrisma ORGANIZATORS 3339 42
Ekskursiju ORGANIZATORS 3339 43
Lielo klientu VADĪTĀJS 2431 14
Produktu grupas VADĪTĀJS 2431 15
Reklāmas mākslinieciskais VADĪTĀJS 2431 16
Reklāmas teksu AUTORS 2431 17
AUTORS 2641 01
BIOGRĀFS 2641 02
DRAMATURGS 2641 03
DZEJNIEKS 2641 04
ESEJISTS 2641 05
FEĻETONISTS 2641 06
KOMENTĒTĀJS 2642 02
KOREKTORS 2642 03
KORESPONDENTS 2642 04
KRITIĶIS 2641 07
LIRIĶIS 2641 08
RAKSTNIEKS 2641 09
REDAKTORS 2642 05
Galvenais REDAKTORS 2642 06
REPORTIERIS 2642 07
SCENĀRISTS 2641 10
ŽURNĀLISTS 2642 01
Preses SEKRETĀRS 2432 02
Literārais REDAKTORS 2642 08
Televīzijas/ radio raidījuma VADĪTĀJS 2642 09
BrīvMĀKSLINIEKS 2651 01
GLEZNOTĀJS 2651 02
GRAFIĶIS 2651 03
KARIKATŪRISTS 2651 04
MĀKSLINIEKS 2651 05
Galvenais MĀKSLINIEKS 2651 06
MULTIPLIKATORS 2651 07
SVĪTROTS
TĒLNIEKS/ SKULPTORS 2651 09
Mākslinieciskais VADĪTĀJS 2654 16
Teātra apavu MODELĒTĀJS 2163 06
Teātra kostīmu MODELĒTĀJS 2163 07
MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS 2654 17
MODELĒTĀJS 2163 08
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Kinofilmu MĀKSLINIEKS 2651 17
SVĪTROTS
KokTĒLNIEKS 2651 18
INSTALATORS 2651 19
SVĪTROTS
JuvelierMĀKSLINIEKS 2163 09
Mākslas KERAMIĶIS 2651 22
Porcelāna APGLEZNOTĀJS 2651 23
MetālMĀKSLINIEKS 2651 24
PLAKĀTISTS 2651 25
SCENOGRĀFS 3435 34
Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS 2651 27
TekstilMĀKSLINIEKS 2651 28
VideoMĀKSLINIEKS 2651 29
SVĪTROTS
VITRĀŽISTS 2651 31
Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS 2163 10
Apģērbu DIZAINERS 2163 11
Mākslas pasākumu ORGANIZATORS 2654 18
SVĪTROTS
Interjera DIZAINERS 2166 02
Grafikas DIZAINERS 2166 03
Mājaslapu DIZAINERS 2166 04
Mēbeļu DIZAINERS 2163 02
Modes DIZAINERS 2163 03
Reklāmas DIZAINERS 2163 05
DIRIĢENTS 2652 01
Galvenais DIRIĢENTS 2652 02
Orķestra KONCERTMEISTARS 2652 03
MUZIKOLOGS 2652 04
Instrumentu MŪZIĶIS 2652 05
Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS 2652 06
Sitaminstrumentu MŪZIĶIS 2652 07
Stīginstrumentu MŪZIĶIS 2652 08
Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS 2652 09
SOLISTS 2652 10
Operas VOKĀLISTS 2652 11
Galvenais KORMEISTARS 2652 12
KOMPONISTS 2652 13
Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS 1431 17
Kora DZIEDĀTĀJS 2652 15
Baleta SOLISTS 2653 01
DEJOTĀJS 2653 02
HOREOGRĀFS 2653 03
BaletDEJOTĀJS 2653 04
Baleta REPETITORS 2653 05
BALETMEISTARS 2653 06
Baleta REŽISORS 2653 07
Deju kolektīva REPETITORS 2653 13
AKTIERIS (piektā līmeņa kvalifikācija) 2655 01
Kinofilmas DIREKTORS 2654 01
Radiouzveduma DIREKTORS 2654 02
Izrādes DIREKTORS 2654 03
Televīzijas uzveduma DIREKTORS 2654 04
Izrādes REŽISORS 2654 05
Kinofilmas REŽISORS 2654 06
Skaņu REŽISORS 2654 07
Kustību REŽISORS 2654 08
REŽISORA ASISTENTS 2654 09
SVĪTROTS
Amatierteātra REŽISORS 2654 11
Leļļu teātra AKTIERIS 2655 02
AKTIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija) 2655 03
AKTRISE TRAVESTIJA 2655 04
Televīzijas REŽISORS 2654 12
ARHIBĪSKAPS 2636 01
BĪSKAPS 2636 02
SVĪTROTS
GARĪDZNIEKS 2636 04
SVĪTROTS
MĀCĪTĀJS 2636 06
MISIONĀRS 2636 07
PRIESTERIS 2636 08
RABĪNS 2636 10
TEOLOGS 2636 11
VIKĀRS 2636 12
PRĀVESTS 2636 13
KARDINĀLS 2636 14
Katoļu PRIESTERIS 2636 09
Sociālās aprūpes karitatīvais DARBINIEKS, DIAKONS 2636 15
Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS 2636 16
Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS 2636 17
Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS 2636 18
KAPELĀNS 2636 19
Vadošais PĒTNIEKS 2111 01
PĒTNIEKS 2111 02
Zinātniskais ASISTENTS 2111 03
Vecākais REFERENTS 2422 03
Vecākais INSPEKTORS 2422 06
Vecākais EKSPERTS 2422 09
REFERENTS 2422 04
INSPEKTORS 2422 07
EKSPERTS 2422 10
Jaunākais REFERENTS 2422 05
Jaunākais INSPEKTORS 2422 08
Jaunākais EKSPERTS 2422 11
SVĪTROTS
Virsmežniecības INŽENIERIS 2422 50
KONSULTANTS 2421 02
JURISKONSULTS 2619 01
Vecākais personāla INSPEKTORS 2423 04
Vecākais LIETVEDIS 3341 03
REDAKTORS 2642 05
KOREKTORS 2642 03
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 30
PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 30
SVĪTROTS
PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 30
PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 30
Vecākais EKSPERTS 2422 09
Galvenais INŽENIERIS 2149 42
Galvenais INŽENIERIS 2149 42
Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 3355 05
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 3355 12
Posma INŽENIERIS 2149 43
INSPEKTORS KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā) 3355 15
SVĪTROTS
PSIHOLOGS 2634 01
ĀRSTS 2211 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
ALPĪNISTS 3421 05
MIESASSARGS 5414 18
Automobiļa VADĪTĀJS 8322 01
SVĪTROTS
INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 3355 13
SVĪTROTS
EKSPERTS 2422 10
SVĪTROTS
ALPĪNISTS 3421 05
Automobiļa VADĪTĀJS 8322 01
Vecākais EKSPERTS 2422 09
Vecākais PASNIEDZĒJS 2310 07
PASNIEDZĒJS 2310 08
METODIĶIS 2351 02
Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS 3351 08
Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS 3351 09
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
INSPEKTORS DEŽURANTS (iekšlietu jomā) 3355 24
SVĪTROTS
PEDAGOGS 2310 09
Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 5413 01
INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 5413 03
Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS 5413 02
Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS 5413 04
SVĪTROTS
Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS 2424 03
Mācību centra PASNIEDZĒJS 2424 04
SVĪTROTS
Muitas maiņas VADĪTĀJS 1213 14
Vecākais muitas EKSPERTS 3351 01
Vecākais muitas UZRAUGS 3351 02
VIRSUZRAUGS (muitas jomā) 1213 12
Galvenais nodokļu INSPEKTORS 3352 01
Vecākais nodokļu INSPEKTORS 3352 02
Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā) 3352 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS 2432 07
Sabiedrisko attiecību tekstu AUTORS 2432 09
Vecākais REFERENTS 2422 03
Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā) 3343 36
DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā) 3343 24
REFERENTS 2422 04
Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā) 3343 37
Iekšējais AUDITORS 2411 08
Jaunākais REFERENTS 2422 05
NEMATOLOGS 2131 70
Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā) 2133 03
Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS 2145 21
SVĪTROTS
Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS 2149 48
SVĪTROTS
Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS 2149 50
Ēku sistēmu INŽENIERIS 2149 51
Sistēmu vadības INŽENIERIS 2149 52
Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas SPECIĀLISTS 2149 53
Mežkopības INŽENIERIS 2149 54
Mežizstrādes INŽENIERIS 2149 55
Aeronavigācijas informācijas publikāciju SPECIĀLISTS 2149 56
Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS 2151 20
VideoINŽENIERIS 2153 11
Darba vides PĀRZINIS 2161 03
Produktu DIZAINERS 2163 04
Attīstības plānošanas INŽENIERIS 2164 09
SVĪTROTS
REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē) 2212 94
SVĪTROTS
Manuālās medicīnas ĀRSTS 2212 106
NEIROFIZIOLOGS 2212 107
Invazīvais RADIOLOGS 2212 108
Vecākā VECMĀTE 2222 01
Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS 2230 01
NEIROPĀTS 2230 04
Militārais PARAMEDIĶIS 2240 03
Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS 2263 07
Pretradiācijas aizsardzības SPECIĀLISTS 2263 08
Uzturzinātnes SPECIĀLISTS 2265 02
AUDIOLOGS 2266 04
RADIOGRĀFERS 2269 11
Mākslas terapijas SPECIĀLISTS 2269 12
Acu PROTĒZISTS OKULĀRISTS 2269 15
Sākumizglītības SKOLOTĀJS 2341 02
Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS 2342 02
Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS 2342 03
Pirmsskolas izglītības METODIĶIS 2351 06
SKOLOTĀJS MENTORS 2359 14
PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS 2359 15
Klīnisko simulāciju SPECIĀLISTS 2359 16
Mācību procesa ORGANIZATORS 2359 17
Jaunsargu INSTRUKTORS 2359 18
Speciālais PEDAGOGS 2352 03
Interešu izglītības mūzikas SKOLOTĀJS 2354 01
Interešu izglītības vokālais PEDAGOGS 2354 02
Interešu izglītības instrumentspēles PEDAGOGS 2354 03
Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS 2359 04
PEDAGOGA PALĪGS 2359 05
Rekreācijas SPECIĀLISTS 2359 12
Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS 2413 06
Finanšu risku VADĪTĀJS 2413 07
Ieņēmumu plānošanas/ vadīšanas SPECIĀLISTS 2413 08
PADOMNIEKS (konsultants) 2421 08
Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS 2421 09
Darbības risku VADĪTĀJS 2421 10
Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS 2421 11
Zinātniskais SEKRETĀRS 2422 15
Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos 2422 52
Programmu DIREKTORS/ VADĪTĀJS 2422 53
Jaunatnes DARBINIEKS 2422 57
Datu aizsardzības SPECIĀLISTS 2421 12
Vecākais SPECIĀLISTS kapitāldaļu jautājumos 2422 59
Probācijas SPECIĀLISTS 2422 60
Saeimas komisijas vecākais KONSULTANTS 2422 62
Saeimas komisijas KONSULTANTS 2422 63
Saeimas frakcijas vecākais KONSULTANTS 2422 64
Saeimas frakcijas KONSULTANTS 2422 65
Izbraukumu ORGANIZATORS (veselības aprūpes jomā) 2422 66
Nozares ATAŠEJS 2422 67
Nozares ATAŠEJA PALĪGS 2422 68
Risku vadības SPECIĀLISTS 2423 15
Izaugsmes VEICINĀTĀJS 2423 16
Personālvadības KONSULTANTS 2423 18
SUPERVIZORS/ KONSULTANTS PĀRRAUGS 2424 06
Personāla mācību SPECIĀLISTS 2424 05
Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību INSTRUKTORS 2424 07
Aviācijas teorētiskās apmācības INSTRUKTORS 2424 14
Aviācijas praktiskās apmācības INSTRUKTORS 2424 15
Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS 2513 04
Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS 2514 01
Elektroniskās sakaru/ komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS 2519 04
Datubāzu ADMINISTRATORS 2521 06
Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS 2522 02
Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS 2529 07
Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzeju jomā) 2621 10
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzeju jomā) 2621 11
Apmeklētāju centra VADĪTĀJS 2621 12
Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS 2621 13
Metadatu REDAKTORS 2622 08
Metadatu VEIDOTĀJS 2622 09
Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem 2635 05
Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām 2635 10
Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām 2635 11
Kopienas sociālais DARBINIEKS 2635 12
Baznīcas MŪZIĶIS 2636 20
Pastorālais KONSULTANTS 2636 22
Folkloras kopas VADĪTĀJS 2652 27
Mūzikas teorijas SPECIĀLISTS 2652 28
SVĪTROTS
Amatiermākslas kolektīva VADĪTĀJS 2652 30
Televīzijas un kino PRODUCENTS 2654 13
Televīzijas/ radio raidījuma PRODUCENTS 2654 14
Gaismu REŽISORS 2654 15
Cirka VINGROTĀJS 2659 15
Cirka ATLĒTS 2659 16
EKVILIBRISTS 2659 17
SVĪTROTS
Astronomijas TEHNIĶIS 3111 01
Fizikas TEHNIĶIS 3111 02
Ģeofizikas TEHNIĶIS 3111 03
Ģeoloģijas TEHNIĶIS 3111 04
Ķīmijas TEHNIĶIS 3111 05
Meteoroloģijas TEHNIĶIS 3111 06
SVĪTROTS
Ķīmijas un fizikas LABORANTS 3111 08
Metroloģijas TEHNIĶIS 3111 09
Ķīmisko procesu TEHNOLOGS 2145 20
Hidroloģijas TEHNIĶIS 3111 10
Hidrogrāfijas TEHNIĶIS 3111 11
Pārtikas produktu un dzērienu LABORANTS 3111 12
Būvniecības KALKULĒTĀJS 3112 01
Ēku būvTEHNIĶIS 3112 02
Mērniecības būvTEHNIĶIS 3112 03
Uzraudzības būvTEHNIĶIS 3112 04
Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS 3112 05
Meliorācijas sistēmu būvTEHNIĶIS 3112 06
Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS 3112 07
SVĪTROTS
Konstrukciju būvTEHNIĶIS 3112 09
Hidrobūvju būvTEHNIĶIS 3112 10
Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS 3112 11
Hidrotehnisko būvju būvTEHNIĶIS 3112 12
Pazemes darbu būvTEHNIĶIS 3112 13
ArhitektūrasTEHNIĶIS 3112 14
ĢeoTEHNIĶIS 3112 15
Ceļu būvTEHNIĶIS 3112 16
Apdares darbu TEHNIĶIS 3112 17
Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS 3112 18
Industriālās apbūves SPECIĀLISTS 3112 19
Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS 3112 20
Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS 3112 21
SVĪTROTS
Elektrības KALKULĒTĀJS 3113 01
ElektroTEHNIĶIS 3113 02
Elektroapgaismes TEHNIĶIS 3113 03
Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS 3113 04
Elektriskās vilces TEHNIĶIS 3113 05
Elektrosistēmas TEHNIĶIS 3113 06
Augstsprieguma TEHNIĶIS 3113 07
Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS 3113 08
Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS 2151 16
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS 2151 19
ElektroTEHNIĶIS/ Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS 3113 09
Tehniskais SPECIĀLISTS 3113 10
Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS  3113 11
Lauksaimniecības enerģētikas TEHNIĶIS 3113 12
SVĪTROTS
Rūpnīcu elektroiekārtu TEHNIĶIS 3113 14
Elektromontāžas TEHNIĶIS 3113 15
SVĪTROTS
DatorTEHNIĶIS 3512 01
Elektronikas TEHNIĶIS 3114 02
Telesakaru/ telekomunikāciju TEHNIĶIS 3522 01
Elektronikas/ kontrolmēraparātu TEHNIĶIS 3114 03
Aerokosmisko/ iekārtu elektronikas TEHNIĶIS 3114 04
Informātikas/ elektronikas TEHNIĶIS 3114 05
Pusvadītāju/ elektronikas TEHNIĶIS 3114 06
Aerokosmisko telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS 3522 02
Radara telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS 3522 03
Radio/ elektronikas TEHNIĶIS 3521 01
Televīzijas sakaru/ komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS 3114 07
Telefona sakaru/ komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS 3114 08
SVĪTROTS
Signālsistēmu telesakaru/ telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS 3522 04
Radioelektronikas INŽENIERIS 2152 09
Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS 3521 02
Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS 3114 10
Elektronisko sakaru/ komunikāciju SPECIĀLISTS 3114 11
Elektronikas SPECIĀLISTS 3114 12
Datorsistēmu TEHNIĶIS 3513 01
Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS 3113 16
Telesaskaru/ telekomunikāciju SPECIĀLISTS 3522 05
Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS 3115 01
Sausā doka PRIEKŠNIEKS 3115 02
SVĪTROTS
Kuģu PĀRVALDNIEKS 3115 04
Aeronautikas MEHĀNIĶIS 7232 03
Mehānismu MEHĀNIĶIS 7233 20
Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS 7233 21
Gaisa kondicionēšanas mehānismu MEHĀNIĶIS 7127 06
SVĪTROTS
Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS 7231 18
Gāzes turbīnu dzinēju MEHĀNIĶIS 7232 05
Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS 7127 07
Rūpniecisko iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 22
Instrumentu MEHĀNIĶIS 7233 23
Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS 7231 17
Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS 7232 04
Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS 7233 32
Eļļošanas mehānismu MEHĀNIĶIS 7233 24
Jūras mehānismu MEHĀNIĶIS 7233 37
Dzinēju mehānismu MEHĀNIĶIS (lauksaimniecības un rūpniecības jomā) 7233 25
Ostas tehnikas mehānismu MEHĀNIĶIS 7233 29
Atomenerģijas ražošanas iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 28
Kuģu būves MEHĀNIĶIS 7233 38
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Ceha iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 30
Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS 2144 47
Siltumenerģētikas TEHNIĶIS 3115 27
Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS 2144 48
Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 31
Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS 2144 49
Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS 2144 50
Energosistēmu TEHNIĶIS 3115 29
Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS 3115 30
Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS 3115 31
Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS 3115 32
Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS 3115 33
MEHĀNIĶIS (inženieris) 2144 51
Mēriekārtu TEHNIĶIS 3115 34
Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS 7412 08
Kuģa elektroMEHĀNIĶIS 3151 18
Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS 3115 36
MEHATRONIĶIS 3115 37
Autoapkopes SPECIĀLISTS 3115 38
Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS 3115 39
Transporta vagonu TEHNIĶIS 3115 40
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS 3115 41
Kraušanas darbu VADĪTĀJS/ STIVIDORS 3115 42
Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS 7232 02
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS 3115 44
Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS 3115 45
Mehatronisko sistēmu TEHNIĶIS 3115 46
Kuģa TEHNIĶIS 3115 47
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS 3115 48
Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 26
Gāzes iekārtu TEHNIĶIS 3115 50
Mašīnbūves TEHNIĶIS 3115 35
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS 3116 03
Ķīmisko procesu TEHNIĶIS 3116 04
SVĪTROTS
Ķīmijas LABORANTS 3116 06
Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS 3116 07
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Metalurģijas TEHNIĶIS 3117 03
SVĪTROTS
Naftas un gāzes/ urbumu URBĒJS 3117 05
Proves/ raudzes NOTEICĒJS 3117 06
RASĒTĀJS 3118 01
SVĪTROTS
Arhitektūras RASĒTĀJS 3118 03
Kartogrāfijas RASĒTĀJS 3118 04
SVĪTROTS
Tehnikas RASĒTĀJS 3118 06
Būvtehnikas RASĒTĀJS 3118 07
Elektrosistēmu RASĒTĀJS 3118 08
SVĪTROTS
Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS 3118 10
Kuģu/ tehnikas RASĒTĀJS 3118 11
Mehānikas RASĒTĀJS 3118 12
SVĪTROTS
Ģeoloģijas RASĒTĀJS 3118 14
Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS 3118 15
SVĪTROTS
Topogrāfijas RASĒTĀJS 3118 17
Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS 3118 18
Tehniskais REDAKTORS 3118 19
KARTOGRĀFS 3118 20
FOTOGRAMMETRISTS 3118 21
RASĒTĀJS DIZAINERS 3118 22
Metožu TEHNIĶIS 3119 01
Plānošanas TEHNIĶIS 3119 02
Ražošanas TEHNIĶIS 3119 03
Darba aizsardzības SPECIĀLISTS 3119 04
Nedatorizēto/ sistēmu TEHNIĶIS 3119 05
SVĪTROTS
Izmaksu TEHNIĶIS 3119 07
Darba izpētes TEHNIĶIS 3119 08
Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS 3119 09
Elektrotīklu DISPEČERS 3119 10
Darba NORMĒTĀJS 2149 31
TEHNOLOGA PALĪGS 3119 11
Tehniskās informācijas TEHNIĶIS 3119 12
Kvalitātes TEHNIĶIS 3119 13
Tāmju INŽENIERIS 2149 32
Krimināllietu TEHNIĶIS 3119 14
Ieroču TEHNIĶIS 3119 15
Kokapstrādes TEHNOLOGS 3119 18
Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS 3119 19
Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS 3119 20
Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS 3119 21
Tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS 3119 22
Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS 3119 23
Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS 3119 24
Projektu ASISTENTS 3119 25
Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS 3119 26
Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS 3119 27
Darba aizsardzības KOORDINATORS 3119 28
Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā) 1324 44
SVĪTROTS
EnergoDISPEČERS 3119 30
Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS 3119 31
Operāciju sistēmu INŽENIERIS 2523 03
Operāciju sistēmu TEHNIĶIS 3513 02
Datubāzu INŽENIERIS 2521 05
Datubāzu TEHNIĶIS 3512 02
Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS 2512 06
Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS 2511 03
Programmēšanas TEHNIĶIS 3512 03
Informācijas sistēmINŽENIERIS 2523 04
Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS 2522 01
Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS 2522 02
Datortīkla uzturēšanas ADMINISTRATORS 3513 08
Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS 2519 05
Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS 3513 04
Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS 3513 05
Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS 3513 06
Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS 2522 03
Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS 2522 04
Informācijas tīkla PĀRZINIS 3514 01
DATORGRAFIĶIS 2166 05
Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS 2529 05
Internetbankas ADMINISTRATORS 2529 06
Datorsistēmu TESTĒTĀJS 3513 07
Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS 2519 03
Informācijas vadības SPECIĀLISTS 3512 04
Mājaslapas ADMINISTRATORS 3514 03
Skaitļotāja OPERATORS 3511 01
Perifērijas iekārtu OPERATORS 3511 02
Datora OPERATORS 3511 03
S.W.I.F.T. OPERATORS 3511 04
SVĪTROTS
S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS 3511 06
Robotikas UZRAUGS 3139 06
Robotikas TEHNIĶIS 3139 07
Zemūdens tālvadības aparātu un zemūdens iekārtu OPERATORS 3139 09
KinoOPERATORA ASISTENTS 3521 03
MikroFOTOGRĀFS 3431 01
KinoOPERATORS 3521 04
Audio iekārtu OPERATORS 3521 05
Kinofilmu/ skaņu REDAKTORS 3521 06
Televīzijas OPERATORS 3521 07
Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS 3521 08
Mikrofona OPERATORS 3521 09
Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS 3521 10
Mākslas FOTOGRĀFS 3431 02
Skaņu OPERATORS 3521 11
SVĪTROTS
Pārraides iekārtas OPERATORS 3521 13
Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS 3521 14
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Tālsakaru OPERATORS 3522 06
Telegrāfa OPERATORS 3521 19
KinoPROJICĒTĀJS 3521 20
SVĪTROTS
SVĪTROTS
GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) I klases radioELEKTRONIĶIS 3522 07
GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) II klases radioELEKTRONIĶIS 3522 08
Elektrokardiogrāfijas OPERATORS 3211 02
Elektroencefalogrāfijas OPERATORS 3211 03
Rentgenstaru iekārtas OPERATORS 3211 04
KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem 3152 01
Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem 3152 02
KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT 3152 05
Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT 3152 08
Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem 3152 09
KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā 3152 03
Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā 3152 04
Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā 3152 16
KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT 3152 06
Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT 3152 10
KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT 3152 07
KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā 3152 17
Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā 3152 18
KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā 3152 19
Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā 3152 20
SVĪTROTS
Iekšējo ūdeņu kuģa STŪRMANIS 3152 13
Gaisa satiksmes DISPEČERS 3154 01
Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS 3154 02
Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS 3154 03
Lidojumu nodrošināšanas VADĪTĀJS 3154 08
Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS 3155 01
Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS 3155 02
Elektronavigācijas INŽENIERIS 3155 03
Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS 3155 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Radiolokācijas INŽENIERIS 3155 07
Radionavigācijas INŽENIERIS 3155 08
Radiolokācijas TEHNIĶIS 3155 09
Radionavigācijas TEHNIĶIS 3155 10
Radiolokācijas OPERATORS 3155 11
Radionavigācijas OPERATORS 3155 12
Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS 3155 13
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS 2149 46
Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku 3151 01
Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku 3151 02
Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 Kw 3151 05
Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW 3151 06
Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku 3151 07
Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem 3151 15
Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku 3151 03
Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW 3151 13
Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku 3151 04
Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW 3151 14
MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW 3151 08
MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW 3151 16
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Tāljūras LOCIS 3152 14
LOCIS 3152 15
Kuģu satiksmes OPERATORS 3152 21
Ugunsdrošības INSPEKTORS 3112 23
BūvINSPEKTORS 2422 54
BūvUZRAUGS 3123 01
Ugunsdrošības TEHNIĶIS 3112 25
Civilās aizsardzības TEHNIĶIS 3112 26
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS 3112 27
Ceļu būvUZRAUGS 3123 02
Tiltu būvUZRAUGS 3123 03
BūvINSPEKTORA PALĪGS 2422 55
Valsts darba INSPEKTORS 3257 01
Valsts tehniskās uzraudzības INSPEKTORS 3115 52
Energouzraudzības INSPEKTORS 3115 53
Darba INSPEKTORS 3257 02
Vides aizsardzības INSPEKTORS 3257 03
Tehniskās drošības INSPEKTORS 3115 54
Katlu uzraudzības INSPEKTORS 3115 55
Kuģošanas drošības INSPEKTORS 3115 56
Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS 3115 57
Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS 3115 58
SVĪTROTS
Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS 3115 60
Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS 3115 61
Dzelzceļa INSPEKTORS 3115 62
Tehniskais INSPEKTORS 3115 63
Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS 3115 51
Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS 3119 32
SVĪTROTS
Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS 3119 34
Audumu PĀRBAUDĪTĀJS 3119 35
Produkcijas drošuma INSPEKTORS 3119 39
Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS 3119 40
Kvalitātes KONSULTANTS 3119 36
Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS 3119 41
Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS 3119 42
Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS 3119 37
Produkcijas KONTROLIERIS 3119 38
TAKSIDERMISTS 3141 01
Dabaszinātņu LABORANTS 3141 02
SVĪTROTS
Bakterioloģijas TEHNIĶIS 3141 04
Bioķīmijas TEHNIĶIS 3141 05
Biofizikas TEHNIĶIS 3141 06
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Ekoloģijas TEHNIĶIS 3141 10
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Patoloģijas TEHNIĶIS 3212 01
Farmakoloģijas TEHNIĶIS 3141 14
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Audu TEHNIĶIS 3141 17
Zooloģijas TEHNIĶIS 3141 18
MikroBIOLOGA PALĪGS 3141 19
SVĪTROTS
VIRUSOLOGA PALĪGS 3141 20
SVĪTROTS
Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS 3119 53
MĒRNIEKA PALĪGS 3119 54
PARAZITOLOGA PALĪGS 3141 22
ENTOMOLOGA PALĪGS 3141 23
SVĪTROTS
Vides TEHNIĶIS 3141 25
BioTEHNOLOGS 3141 26
BioTEHNOLOGA PALĪGS 3141 27
SVĪTROTS
Medicīnas LABORANTS 3212 02
Vides TEHNOLOGS 2143 02
Vides iekārtu TEHNIĶIS 3141 29
Dzīvnieku PĀRRAUGS 3141 30
Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS 3141 31
KINOLOGS 5164 09
Agronomijas TEHNIĶIS 3142 01
Kokaudzēšanas TEHNIĶIS 3142 02
Puķkopības TEHNIĶIS 3142 03
Meža TEHNIĶIS 3143 01
Dārzkopības TEHNIĶIS 3142 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Mežkopības TEHNIĶIS 3143 02
Augsnes TEHNIĶIS 3142 07
MĒRNIEKS 2165 10
ZOOTEHNIĶIS 3142 09
SVĪTROTS
Ainavu būvTEHNIĶIS 3112 43
SVĪTROTS
Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS 3315 08
Dārzkopības SPECIĀLISTS 3142 13
Mežsaimniecības TEHNOLOGS 2149 25
Mežsaimniecības TEHNIĶIS 3143 03
Stādaudzēšanas TEHNIĶIS 3142 14
Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS 3315 09
Zemes lietu SPECIĀLISTS 3334 08
Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS 3334 09
Zemkopības KONSULTANTS 2132 10
Lauksaimniecības KONSULTANTS 2132 11
Mežsaimniecības KONSULTANTS 2132 12
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Zemkopības LABORANTS 3142 18
Mežsaimniecības LABORANTS 3143 04
Sēklkopības TEHNIĶIS 3142 19
Lauksaimniecības ORGANIZATORS 3142 20
Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS 3334 10
Zemnieku KONSULTANTS 3142 22
Lauku attīstības SPECIĀLISTS 3142 23
ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS 2240 01
Neatliekamās medicīnas ĀRSTA PALĪGS/ FELDŠERIS 3258 01
Biomedicīnas LABORANTS 3212 03
RADIOLOGA ASISTENTS 3211 01
Ambulatorā dienesta ĀRSTA PALĪGS 2240 02
Higiēnas ĀRSTA PALĪGS 3257 06
ĀRSTA EPIDEMIOLOGA PALĪGS 3257 07
SVĪTROTS
HIGIĒNISTS 2263 05
Sanitārais INSPEKTORS 3257 04
Higiēnas DEZINFEKTORS 3257 05
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
OPTIĶIS 3254 01
OPTOMETRISTA ASISTENTS 3254 02
OPTOMETRISTS 2267 01
Zobu FELDŠERIS 3251 01
Zobu HIGIĒNISTS 3251 02
SVĪTROTS
Zobu TEHNIĶIS 3214 06
ElektroTERAPEITS 2264 01
FIZIOTERAPEITS 2264 02
MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija) 3255 01
SVĪTROTS
Protēžu PIELĀGOTĀJS 3214 04
Ortopēdijas TEHNIĶIS 3214 03
KINEZOTERAPEITS 2264 03
ERGOTERAPEITS 2264 04
Fizikālais TERAPEITS 2264 05
FIZIOTERAPEITA ASISTENTS 3255 02
Bērnu MASIERIS 3255 03
Solārija DARBINIEKS 5142 16
ERGOTERAPEITA ASISTENTS 3255 04
REITTERAPEITS 2264 07
REITTERAPEITA ASISTENTS 5321 06
Tehniskais ORTOPĒDS 3214 02
KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona) 5142 19
AudioLOGOPĒDS 2266 01
PODOLOGS 2269 06
Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS 3240 03
VeterinārĀRSTA ASISTENTS 3240 01
SVĪTROTS
VeterinārFELDŠERIS 3240 02
FARMACEITA ASISTENTS 3213 01
SVĪTROTS
ORTOĒPISTS 3259 01
ORTOFONISTS 3259 02
ORTOOPTIĶIS 3259 03
Darba TERAPEITS 2269 07
Runas TERAPEITS 2266 02
Neredzīgo TERAPEITS 2269 10
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijas jomā) 3259 04
Mūzikas TERAPEITS 2269 09
LOGOPĒDS 2266 03
Mākslas TERAPEITS 2269 08
Ambulatorās medicīnas MĀSA 2221 04
Bērnu MĀSA 2221 07
Dermatoveneroloģijas MĀSA 2221 08
Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA 2221 10
Diētas MĀSA 2221 11
Endoskopijas MĀSA 2221 12
Fizikālās terapijas MĀSA 2221 14
Ftiziopulmoloģijas MĀSA 2221 15
Funkcionālās diagnostikas MĀSA 2221 16
Ginekoloģijas MĀSA 2221 18
Iecirkņa MĀSA 3221 02
Infektoloģijas MĀSA 2221 20
Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA 2221 22
Ķirurģijas MĀSA 2221 24
MĀSA/ Medicīnas MĀSA 3221 01
Narkoloģijas MĀSA 2221 25
Neatliekamās palīdzības MĀSA 2221 26
Neiroķirurģijas MĀSA 2221 27
Neiroloģijas MĀSA 2221 28
Oftalmoloģijas MĀSA 2221 29
Onkoloģijas MĀSA 2221 31
Operāciju MĀSA 2221 32
Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA 2221 34
Psihiatrijas MĀSA 2221 36
Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA 2221 37
Terapijas MĀSA 2221 39
Transfuzioloģijas MĀSA 2221 40
Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA 2221 41
Zobārstniecības MĀSA 3251 04
Podiatrijas MĀSA 2221 35
Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA 2221 19
VirsMĀSA 2221 02
Peritoneālās dialīzes MĀSA 2221 33
Uroloģijas MĀSA 2221 43
Nieru aizstājējterapijas un nefroloģiskās aprūpes MĀSA 2221 44
Neonatoloģijas MĀSA 2221 45
Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA 2221 05
Bērnu aprūpes MĀSA 2221 06
Garīgās veselības aprūpes MĀSA 2221 17
Internās aprūpes MĀSA 2221 21
Ķirurģiskās aprūpes MĀSA 2221 23
Diabēta aprūpes MĀSA 2221 09
Onkoloģiskās aprūpes MĀSA 2221 30
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA 2221 13
Ambulatorās aprūpes MĀSA 2221 03
VECMĀTE 2222 02
DZIEDNIEKS 3230 01
EKSTRASENSS 5161 05
BIOENERĢĒTIĶIS 5161 06
Jogas TERAPEITS 3230 03
Jogas SPECIĀLISTS 3230 05
Jogas MEISTARS 3230 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Autovadīšanas INSTRUKTORS 5165 01
Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS 2359 11
Lidojumu INSTRUKTORS 2424 13
Kuģu INSTRUKTORS 3151 23
Glābšanas darbu INSTRUKTORS 2356 03
SVĪTROTS
Jūrnieku profesionālās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors) 2424 08
Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS 2424 09
Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS 2424 10
Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS 2356 08
Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS 5165 02
Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS 2356 10
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Atbilstības VĒRTĒTĀJS 2424 11
Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS 2424 12
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SKOLOTĀJA PALĪGS 5312 01
STARPNIEKS (finanšu jomā) 3311 01
Valūtas maiņas STARPNIEKS 3311 02
Investīciju STARPNIEKS 3311 03
Obligāciju STARPNIEKS 3311 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Parādzīmju PĀRDEVĒJS 3311 07
Vērtspapīru TIRGOTĀJS 3311 08
SVĪTROTS
DĪLERIS (finanšu jomā) 3311 10
Vērtspapīru INSPEKTORS 3311 12
Kredītu INSPEKTORS 3312 01
Kredītprojektu VADĪTĀJS 3312 02
Ārējā parāda ANALĪTIĶIS 3311 13
Kredītu ANALĪTIĶIS 3312 03
BROKERIS (finanšu jomā) 3311 14
Reģiona VADĪTĀJS (banku pakalpojumu jomā) 1346 05
Kredītportfeļa ADMINISTRATORS 3312 04
Vērtspapīru EKSPERTS 3311 16
SVĪTROTS
Klientu apkalpošanas PĀRZINIS 3311 18
Norēķinu karšu PĀRZINIS 3311 19
Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS 3311 20
Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS 2413 04
Aizdevumu ADMINISTRATORS 3312 05
Korespondentattiecību ADMINISTRATORS 3311 21
Klientu/ korporatīvo klientu VADĪTĀJS (privātbaņķieris) 3311 22
Līzinga SPECIĀLISTS 3312 06
Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS 3312 07
Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS 3312 08
Maksājumu uzraudzības SPECIĀLISTS 3312 09
Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā) 3311 23
SVĪTROTS
Norēķinu ADMINISTRATORS 3311 25
Klientu KONSULTANTS (finanšu jomā) 3311 26
Maksājumu karšu SPECIĀLISTS 3311 27
Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS 3311 28
Maksājumu karšu ADMINISTRATORS 3311 29
Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS 3311 30
Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS 3311 31
Riska ANALĪTIĶIS 2413 05
METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā) 3311 32
Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS 3311 33
Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS 3311 34
Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS 3311 35
Muitas BROKERIS 3311 36
Banku SPECIĀLISTS 3311 11
DEKLARANTS 3311 37
Apdrošināšanas AĢENTS 3321 01
Apdrošināšanas SPECIĀLISTS 3321 02
Apdrošināšanas STARPNIEKS 3321 03
INSPEKTORS (apdrošināšanas jomā) 3321 04
SVĪTROTS
Nekustamā īpašuma AĢENTS 3334 02
SVĪTROTS
Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS 3334 04
SVĪTROTS
Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS 3334 06
Ceļojumu KONSULTANTS 4221 01
Ceļojumu ORGANIZATORS 4221 02
Tūrisma informācijas KONSULTANTS 4221 03
Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS 3322 01
Tirdzniecības AĢENTS 3322 02
KOMIVOJAŽIERIS 5243 01
Izpārdošanas PĀRSTĀVIS 3322 03
Tirdzniecības PĀRDEVĒJS 3322 04
Ceļojošais PĀRDEVĒJS 3322 05
TIRGOTĀJS 3322 06
Tirdzniecības PĀRSTĀVIS 3322 07
Klientu/ pārdošanas KONSULTANTS 3322 08
Pārdošanas SPECIĀLISTS 3322 09
Telefonbankas OPERATORS 4222 09
Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS 3322 11
Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS 3322 12
Produktu grupas VADĪTĀJA ASISTENTS 3322 13
Sagādes AĢENTS 3323 04
Iepirkumu AĢENTS 3323 03
SAGĀDNIEKS 3323 05
Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS 3323 06
Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS 3323 07
Preču IEPIRCĒJS 3323 08
Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS 3323 09
Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS 3323 10
TIRGZINIS 3323 11
Vairumtirdzniecības AĢENTS 3323 12
Preču kategoriju VADĪTĀJS 2431 18
Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS 3323 14
Piedāvājumu sagatavošanas SPECIĀLISTS 3323 15
Loģistikas SPECIĀLISTS 3323 02
Iepirkumu SPECIĀLISTS 3323 01
SVĪTROTS
Prasību INSPEKTORS 3315 02
IZSOLĪTĀJS 3315 03
Prasību KONSULTANTS 3315 04
NOVĒRTĒTĀJS 3315 05
Apdrošināšanas KONSULTANTS 3315 06
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS 3315 07
Pārtikas preču STARPNIEKS 3324 01
Tirdzniecības STARPNIEKS 3324 02
Transporta STARPNIEKS 3324 03
Tirdzniecības BROKERIS 3324 04
Ekspedīcijas AĢENTS 3331 01
Realizācijas AĢENTS 3331 02
EKSPEDITORS 3331 03
DEKLARĒTĀJS 3331 04
Importa un eksporta SPECIĀLISTS 3331 05
Nodarbinātības AĢENTS 3333 01
SVĪTROTS
Nodarbinātības ORGANIZATORS 3333 02
Grāmatu tirdzniecības AĢENTS 3339 01
Muzikālo priekšnesumu AĢENTS 3339 02
Sporta AĢENTS 3339 03
Teātra AĢENTS 3339 04
Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS 3339 05
Sludinājumu ievietošanas/ komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS 3339 06
Reklāmas/ komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS 3339 07
Reklāmas AĢENTS 3339 08
Reklāmas KONSULTANTS 3339 09
SVĪTROTS
Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS 3339 11
SVĪTROTS
Apģērba etiķetes KONSULTANTS 3339 13
Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS 3339 14
Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS 3339 15
Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS 2432 08
Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS 3339 17
Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS 3339 18
Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecības jomā) 3339 19
Komercdarbības SPECIĀLISTS 3339 20
Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS 3339 21
Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS 3339 22
Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS 3339 23
Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS 3339 24
Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS 3339 25
Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS 3339 26
Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS 3339 27
Komercdarījumu DARBINIEKS 3339 28
Komercpakalpojumu DARBINIEKS 3339 29
Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikas jomā) 2434 01
Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS 3339 30
Mākslas KOMERCDARBINIEKS 3339 31
Medicīniskais PĀRSTĀVIS 2433 01
Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS 3339 32
Produktu SPECIĀLISTS 3339 33
Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS 3339 34
Loģistikas DARBINIEKS 3339 16
Pārvaldes SEKRETĀRS 3343 01
REFERENTS 2422 04
Tiesas sēžu SEKRETĀRS 3342 12
Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS 3343 06
VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PADOMNIEKS 3343 26
VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS 3343 23
Kancelejas PĀRZINIS 2422 22
KONSULTANTS 2421 02
Ekspedīcijas PĀRZINIS 3343 09
Arhīva PĀRZINIS 3343 10
Lietvedības PĀRZINIS 3343 11
Vides pārvaldības KONSULTANTS 3343 12
Vecākais EKSPERTS 2422 09
EKSPERTS 2422 10
Vecākais REFERENTS 2422 03
Vecākais LIETVEDIS 3341 03
Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS 3343 13
Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS 3342 15
Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS 3342 16
SVĪTROTS
Sēžu protokolu VADĪTĀJS 3343 16
PROKURORA PALĪGS 3411 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
JURISTA PALĪGS 3411 02
TIESNEŠA PALĪGS 3411 03
Tiesas KONSULTANTS 3411 04
Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS 3411 05
Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS 3411 06
SENATORA PALĪGS 3411 07
Tiesu EKSPERTA PALĪGS 3411 08
Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS 3412 07
Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS 3412 08
JURISTS LINGVISTS 3411 09
KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā) 3411 10
Transportlīdzekļu REĢISTRATORS 3411 11
Profesionālā PATENTPILNVARNIEKA PALĪGS 3411 12
MEDIATORS 3411 13
GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) 3313 01
Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS 3313 02
Vērtspapīru GRĀMATVEDIS 3313 03
Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS 3313 04
Kontu OPERATORS 4311 10
SVĪTROTS
Finanšu SPECIĀLISTS 3313 07
GRĀMATVEDIS KONSULTANTS 3313 08
Finanšu DARBINIEKS 3313 09
Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS 3313 10
Algu GRĀMATVEDIS 4313 01
STATISTIĶA PALĪGS 3314 01
GRĀMATVEŽA PALĪGS 3314 02
STATISTIĶIS 3314 03
AKTUĀRA ASISTENTS 3314 04
Diplomātiskais KURJERS 3343 07
Atbildīgais SEKRETĀRS 3343 47
Komitejas SEKRETĀRS 3343 48
Pašvaldības SEKRETĀRS 3343 49
Valdības administrācijas SEKRETĀRS 3343 50
Vēstniecības/ pārstāvniecības SEKRETĀRS 3343 51
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Pašvaldības administrācijas/ izpildSEKRETĀRS 3343 52
SVĪTROTS
Komisijas SEKRETĀRS 3343 53
Civilaizsardzības ORGANIZATORS 2422 23
Pašvaldības/ finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS 2422 26
Dzimtsarakstu INSPEKTORS 2422 29
Arodbiedrību/ darba KOORDINĒTĀJS 2422 30
Ārējo sakaru ORGANIZATORS 2422 24
Vides pārvaldības SPECIĀLISTS 2422 31
VĒSTNIEKA PALĪGS 3343 08
Mājas PĀRVALDNIEKS 5151 10
Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS 3343 05
SVĪTROTS
Biroja ADMINISTRATORS 3341 01
Personāla SPECIĀLISTS 2423 07
Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS 2422 25
Pasta SPECIĀLISTS 2422 32
Namu PĀRVALDNIEKS 3334 12
Licencēšanas SPECIĀLISTS 2422 33
Muitošanas SPECIĀLISTS 2422 34
Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS 2422 35
Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS 2422 36
Dzīvojamo māju/ īpašumu apsaimniekošanas SPECIĀLISTS 2422 37
SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos 2422 38
SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos 2422 39
Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS 2422 40
Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS 2422 41
Izglītības darba SPECIĀLISTS 2422 42
Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS 2422 28
Muitas EKSPERTS 3351 03
Muitas UZRAUGS 3351 04
Jaunākais muitas EKSPERTS 3351 05
Jaunākais muitas UZRAUGS 3351 06
SVĪTROTS
IZMEKLĒTĀJS (valsts ieņēmumu un muitas jomā) 3355 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Pabalstu INSPEKTORS 3353 01
Pensiju INSPEKTORS 3353 02
Licenču INSPEKTORS 3354 01
PATENTVEDIS 3354 02
SVĪTROTS
Licencēšanas EKSPERTS 3354 04
Cenu INSPEKTORS 3359 01
SVĪTROTS
Svaru un mēru INSPEKTORS 3359 03
DETEKTĪVS 5419 19
Policijas INSPEKTORS 3355 01
Drošības SPECIĀLISTS 5419 01
Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS 5419 02
Drošības dienesta VADĪTĀJS 5419 03
Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS 5419 04
Drošības dienesta SPECIĀLISTS 5419 05
Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS 5419 06
Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS 5419 07
Galvenais dežūrINSPEKTORS 5419 08
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
INSPEKTORS KINOLOGS (iekšlietu jomā) 3355 18
INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 39
EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 40
Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 3355 29
KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 32
SVĪTROTS
TEHNIĶIS KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā) 3119 16
TEHNIĶIS (iekšlietu jomā) 3119 17
Centralizētā apsardzes punkta DEŽURANTS (iekšlietu jomā) 5419 26
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Ceļu policijas INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 3355 22
Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 3355 23
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
SVĪTROTS
Automobiļa VADĪTĀJS 8322 01
INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 39
KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā) 3355 35
Automobiļa VADĪTĀJS 8322 01
SVĪTROTS
Automobiļa VADĪTĀJS 8322 01
Koledžas KADETS (iekšlietu jomā) 3355 38
Valsts policijas jaunākais VIRSNIEKS 3355 39
Valsts policijas jaunākais INSPEKTORS 3355 40
Vecākais IZMEKLĒTĀJS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 3355 41
IZMEKLĒTĀJS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) 3355 42
IZMEKLĒTĀJA PALĪGS (valsts ieņēmumu un muitas jomā) 3355 43
INSPEKTORS (valsts ieņēmumu un muitas jomā) 3355 44
Valsts robežsardzes INSPEKTORS 3351 07
Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā) 3152 23
Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) 3152 24
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Motodeltaplāna LIDOTĀJS 3153 24
Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā) 3151 17
Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā) 3151 19
Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 3355 29
Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā) 3151 20
Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī) 3151 21
Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī) 3151 22
Kuģa BOCMANIS (iekšlietu jomā) 8350 02
SVĪTROTS
Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā) 3152 25
Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā) 2356 16
INSTRUKTORS (iekšlietu jomā) 2356 17
Transportlīdzekļu vadītāju eksaminācijas INSPEKTORS 2356 18
Koledžas KADETS (iekšlietu jomā) 3355 38
SVĪTROTS
KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 32
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 11
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) 1349 10
Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā) 2356 16
INSTRUKTORS (iekšlietu jomā) 2356 17
TEHNIĶIS KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā) 3119 16
DISPEČERS (iekšlietu jomā) 5419 25
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS/ UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS (autovadītājs) 5411 08
SVĪTROTS
Koledžas KADETS (iekšlietu jomā) 3355 38
Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) 3355 29
KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā) 3343 32
GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS 5411 09
Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS 3355 08
Pašvaldības policijas INSPEKTORS 3355 14
Pašvaldības policijas civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS 3355 26
Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS 3355 27
Lietvedības galvenais INSPEKTORS 3341 05
Lietvedības INSPEKTORS 3341 06
Administratīvās lietvedības INSPEKTORS 3341 07
Biroja VADĪTĀJS 3341 08
Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS 4211 17
Galvenais transporta INSPEKTORS 4323 02
Galvenais transporta INSPEKTORS 4323 02
Transporta INSPEKTORS 4323 03
Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS 3355 34
SVĪTROTS
GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS 5411 09
GLĀBĒJS MOTORISTS 5411 11
Sociālais APRŪPĒTĀJS 3412 01
Sociālais REHABILITĒTĀJS 3412 02
Sociālās palīdzības ORGANIZATORS 3412 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SurdoTULKS 3412 04
Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS 3412 05
DEKORĒTĀJS 3432 01
Izstādes DEKORĒTĀJS 3432 02
Skatlogu DEKORĒTĀJS 3432 03
Dizaina SPECIĀLISTS 3432 04
Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS 3432 05
Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS 3432 06
SVĪTROTS
SVĪTROTS
ILUSTRATORS 3432 09
Teātra DEKORĒTĀJS 3432 10
Noformēšanas MĀKSLINIEKS 3432 11
Apģērbu MODELĒTĀJS 3432 49
Vides dizaina SPECIĀLISTS 3432 51
Ārtelpas labiekārtojuma un objektu dizaina SPECIĀLISTS 3432 52
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS 3432 14
Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS 3432 15
Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS 3432 16
Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS 3432 17
Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS 3432 18
Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS 3432 19
Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS 3432 20
Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS 3432 21
SVĪTROTS
Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS 3432 23
Rokdarbu MODELĒTĀJS 3432 24
Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS 3432 25
Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS 3432 26
Vides DIZAINERS 3432 27
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS 3432 28
Tērpu stila SPECIĀLISTS 3432 29
Interjera NOFORMĒTĀJS 3432 30
Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS 3432 31
Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS 2163 01
Produkta dizaina SPECIĀLISTS 3432 32
Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS 3432 33
Interjera dizaina SPECIĀLISTS 3432 34
Multimediju dizaina SPECIĀLISTS 3432 35
Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS 3432 36
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Materiālu dizaina SPECIĀLISTS 3432 43
Stila mēbeļu MODELĒTĀJS 3432 44
Dāvanu NOFORMĒTĀJS 3432 45
Skatlogu NOFORMĒTĀJS 3432 46
Foto dizaina SPECIĀLISTS 3432 47
Televīzijas DIKTORS 2656 01
Radio DIKTORS 2656 02
DISKŽOKEJS 2656 03
Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS 2656 04
KONFERANSJĒ 2656 05
Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS 2656 06
SUFLIERIS 3435 35
Orķestra VADĪTĀJS 2652 16
Orķestra DIRIĢENTS 2652 17
Ansambļa VADĪTĀJS 2652 18
Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS 2653 08
MŪZIĶIS 2652 19
DZIEDĀTĀJS 2652 20
KORMEISTARS 2652 21
Operas trupas VADĪTĀJS 2652 22
Baleta trupas VADĪTĀJS 2653 09
Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS 2652 23
Deju kopu VADĪTĀJS 2653 10
Deju ansambļa VADĪTĀJS 2653 11
Kora DIRIĢENTS 2652 24
Mūzikas pasākumu ORGANIZATORS 1431 17
KONCERTMEISTARS 2652 25
VOKĀLISTS 2652 26
Deju kolektīva VADĪTĀJS 2653 12
Cirka AKROBĀTS 2659 01
Cirka izrādes VADĪTĀJS 2659 02
Striptīza MĀKSLINIEKS 2659 03
KLAUNS 2659 04
KOMIĶIS 2659 05
HIPNOTIZĒTĀJS 2659 06
ILUZIONISTS (burvju mākslinieks) 2659 07
SVĪTROTS
ŽONGLIERIS 2659 09
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Leļļu MEISTARS 2659 12
DRESĒTĀJS 2659 13
VēderRUNĀTĀJS 2659 14
ATLĒTS 3421 01
Sacīkšu BRAUCĒJS 3421 02
Sporta INSTRUKTORS 3422 01
ŽOKEJS 3421 03
Sporta TIESNESIS 3422 02
Sporta spēļu VADĪTĀJS 3423 04
Kalnu slēpošanas INSTRUKTORS 3423 05
Profesionāls SPORTISTS 3421 04
Sporta TRENERIS 3422 03
Sporta METODIĶIS 3422 04
Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS 3423 01
Trenažieru zāles INSTRUKTORS 3423 02
ALPĪNISTS 3421 05
Sporta SPECIĀLISTS 3422 05
Monumentālo gleznu RESTAURATORS 2651 35
Stājgleznu RESTAURATORS 2651 36
Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu/ būvmākslas RESTAURATORS 2651 37
Grafikas RESTAURATORS 2651 38
Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS 2651 39
Polihromā koka RESTAURATORS 3435 06
Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS 2651 40
Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS 2651 41
Tekstiliju RESTAURATORS 2651 42
Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS 2651 43
Metāla izstrādājumu RESTAURATORS 2651 44
Foto un kino materiālu RESTAURATORS 2651 45
Koka būvju RESTAURATORS 3435 13
Akmens būvju RESTAURATORS 3435 14
Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS 2651 46
RESTAURATORS 2651 34
Zeltījumu RESTAURATORS 3435 17
RESTAURATORA ASISTENTS 3435 18
Kultūras METODIĶIS 3435 19
Kultūras pasākumu ORGANIZATORS 3435 20
Kultūras pasākumu VADĪTĀJS 3435 21
Svētku REŽISORS 3435 22
Kultūras projektu VADĪTĀJS 3435 23
Kultūras tūrisma GIDS 5113 04
Kultūras tūrisma ORGANIZATORS 3339 41
Lauku tūrisma SPECIĀLISTS 4221 05
Ekotūrisma SPECIĀLISTS 4221 06
BIBLIOTEKĀRS 3433 01
Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS 3433 02
Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija) 3433 03
Pestīšanas armijas DARBINIEKS 3413 01
EVAŅĢĒLISTS 3413 02
ĶESTERIS 3413 03
MŪKS 3413 04
MŪĶENE 3413 05
SLUDINĀTĀJS 3413 06
Nomnieku KOORDINATORS 3334 07
Mākslīgo būvju MEISTARS 3112 33
Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS 3112 34
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS 3112 35
Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS 3112 36
Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS 3112 37
Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS 3112 38
Betonēšanas TEHNIĶIS 3112 39
Sausās būves TEHNIĶIS 3112 40
Būvdarbu projekta VADĪTĀJA PALĪGS 3112 41
Ugunsdrošības SPECIĀLISTS 3112 42
Helikoptera LIDOTĀJS INŽENIERIS 3115 64
Dzelzceļa MEISTARS 3115 65
Mašīnbūves SPECIĀLISTS 3115 66
Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS 3115 67
Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS 3115 68
SVĪTROTS
Kuģu kontroles INSPEKTORS 3115 70
Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas SPECIĀLISTS 3115 71
SVĪTROTS
Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS 3116 08
Materiālu ķīmijas TEHNIĶIS 3116 09
TEHNIĶIS 3119 44
Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS 3119 45
Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS 3119 46
Vērpto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS 3119 47
Austo tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS 3119 48
Adīto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS 3119 49
Neausto drānu un izstrādājumu ražošanas SPECIĀLISTS 3119 50
Medicīnas iekārtu TEHNIĶIS 3119 51
Ieguves rūpniecības UZRAUGS 3121 01
Karjera UZRAUGS 3121 02
Apstrādes rūpniecības UZRAUGS 3122 01
Montāžas darbu UZRAUGS 3122 02
Ražošanas VADĪTĀJS 3122 03
Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS 3135 05
Augu aizsardzības SPECIĀLISTS 3142 24
Augkopības KONSULTANTS 3142 25
Lopkopības KONSULTANTS 3142 26
Lauku attīstības KONSULTANTS 3142 27
Augkopības TEHNIĶIS 3142 28
Lopkopības TEHNIĶIS 3142 29
Meža INVENTARIZATORS 3143 05
Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW 3151 09
Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW 3151 10
MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW 3151 11
MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW 3151 12
KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT 3152 11
KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT 3152 12
Peldošā celtņa MEISTARS/ KAPTEINIS 3152 27
Kuģa VADĪTĀJS uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā 3152 28
Atpūtas kuģu VADĪTĀJS 3152 29
Kuģu VADĪTĀJS (vadības līmenī) 3152 30
Kuģu VADĪTĀJS (ekspluatācijas līmenī) 3152 31
Helikoptera LIDOTĀJS INŽENIERIS 3153 27
Tālvadības gaisa kuģa PILOTS 3153 28
Lidojumu VADĪTĀJS 3154 04
Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS 3154 05
Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS 3154 06
Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS 3154 07
SVĪTROTS
Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS 3155 16
Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS 3155 17
Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS 3155 18
Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla INŽENIERIS 3155 19
Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla TEHNIĶIS 3155 20
Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla OPERATORS 3155 21
Laboratorijas SPECIĀLISTS 3212 04
FITOTERAPEITS 3230 02
Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS 3252 01
Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS 3252 02
Medicīniskās uzskaites LIETVEDIS 3252 03
Akupresūras SPECIĀLISTS 3255 06
Šiatsu SPECIĀLISTS 3255 07
MASIERIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) 3255 08
AromTERAPEITS 5142 18
Maksājumu sistēmu EKSPERTS 3311 38
Kredītu reģistra EKSPERTS 3311 39
Reklamācijas SPECIĀLISTS 3311 40
Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS 3313 11
Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS 3332 01
Kāzu PLĀNOTĀJS 3332 02
Reklāmas SPECIĀLISTS 3339 35
Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS 3339 36
Eksporta SPECIĀLISTS 3339 37
Ekonomikas KONSULTANTS 3339 38
Sociālo mediju SPECIĀLISTS 3339 39
KOMERCDARBINIEKS 3339 40
Sekretariāta VADĪTĀJS 3341 02
Tiesas SEKRETĀRS 3342 13
SEKRETĀRS KONSULTANTS (tiesu varas jomā) 3342 14
Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS 3342 17
Padomes SEKRETĀRS 3343 41
Valdes SEKRETĀRS 3343 42
Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS 3343 43
Protokola SPECIĀLISTS 3343 44
Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS 3343 45
VĒSTNIEKA SEKRETĀRS 3343 46
Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS 3344 01
Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS 3344 02
Pensiju un pabalstu INSPEKTORS 3353 03
Vecākais INSPEKTORS posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) 3355 06
DežūrINSPEKTORS vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) 3355 20
Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS 3355 32
Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS 3355 33
Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS 3355 37
Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS 3412 09
Pastorālā darba SPECIĀLISTS 3413 07
Sporta pasākumu ORGANIZATORS 3423 03
Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS 3432 48
Interešu pulciņa VADĪTĀJS 3435 28
PiroTEHNIĶIS 3435 29
Muzeja eksponātu RESTAURATORS 3435 30
Akmens un silikāta materiāla RESTAURATORS 3435 31
Būvgaldniecības RESTAURATORS 3435 32
Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes MEISTARS 3435 33
ANIMATORS 3435 35
GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) universālais OPERATORS 3521 23
GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) ierobežotais OPERATORS 3521 24
Kultūras pasākumu tehniskais REŽISORS 3521 25
VideoOPERATORS 3521 26
Audio un video TEHNIĶIS 3521 27
GAISMOTĀJS 3521 28
SVĪTROTS
STENOGRĀFS 4131 02
Telefaksa OPERATORS 4131 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Datu ievades OPERATORS 4132 12
Teksta redaktora OPERATORS 4131 07
Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS 4131 08
Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS 4131 09
Informācijas ievadīšanas OPERATORS 4132 01
Elektroniskā pasta OPERATORS 4132 02
Pārkodēšanas OPERATORS 4132 03
Signalizācijas pults OPERATORS 5414 27
Energosistēmas vadības pults OPERATORS 3131 10
Teksta MAKETĒTĀJS 7321 10
Uzskaites OPERATORS 4132 07
SVĪTROTS
Summatoru OPERATORS 4132 09
Dokumentu personalizācijas OPERATORS 4132 10
Teksta IEVADĪTĀJS 4132 11
SEKRETĀRS 4120 01
Tehniskais SEKRETĀRS 4120 02
Lietvedības SEKRETĀRS 4120 03
LIETVEDIS 3341 04
GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija) 4311 01
KASIERIS 4311 02
Grāmatvedības UZSKAITVEDIS 4311 03
Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS 4311 04
SVĪTROTS
Remontdarbu DISPEČERS 4322 10
Nodokļu/ nodevu ADMINISTRATORS 4311 06
RĒĶINVEDIS 4311 07
TĀMĒTĀJS 4311 08
TAKSĒTĀJS 4312 01
Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS 4312 02
INTERVĒTĀJS 4227 01
Noliktavu EKSPEDITORS 4321 01
MANTZINIS 4321 02
Noliktavas PĀRZINIS 4321 03
SVĒRĀJS 4321 04
Kravas NOFORMĒTĀJS 4321 05
PREČZINIS 4321 06
Produkcijas/ preces PIEŅĒMĒJS 4321 07
Noliktavas DARBINIEKS  4321 08
Materiālu PLĀNOTĀJS 4322 01
Ražošanas PLĀNOTĀJS 4322 02
Ražošanas DISPEČERS 4322 03
Darbu RĪKOTĀJS 4322 04
Ražošanas KONTROLIERIS 4322 05
Galvenais saimniecības PĀRZINIS 4322 06
Vecākais saimniecības PĀRZINIS 4322 07
Transporta DISPEČERS 4323 01
Transporta INSPEKTORS 4323 03
Transporta KONTROLIERIS 4323 04
Transporta biroja PĀRVALDNIEKS 4323 05
Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS 4323 06
Maršruta PĀRRAUGS 4323 07
Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS 4323 08
Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS 4323 09
Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS 4323 10
Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS 4323 11
Stacijas DEŽURANTS 4323 12
SVĪTROTS
Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS 4323 14
Dzelzceļa DISPEČERS 4323 15
Dzelzceļa depo DEŽURANTS 4323 16
Transporta grafika ANALĪTIĶIS 4323 17
SVĪTROTS
Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS 3122 04
SVĪTROTS
Dzelzceļa OPERATORS 4323 21
SVĪTROTS
Dzelzceļa DEŽURANTS 4323 23
Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS 4323 24
Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents) 4323 25
Transporta PĀRRAUGS 4323 26
Videonovērošanas OPERATORS 4323 27
Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā 4323 28
TĀLMANIS 4323 29
Kuģu AĢENTS 4323 30
BRIGADIERIS (ostas pakalpojumu jomā) 4323 31
REĢISTRĒTĀJS 4411 01
Bibliotēku LIETVEDIS 4411 02
ARHIVĀRS 4415 01
Kopēšanas mašīnu OPERATORS 4415 07
Pasta NOSŪTĪTĀJS 4412 01
Pasta KURJERS 4412 02
PASTNIEKS 4412 03
Tiesas ZIŅNESIS 4412 04
Pasta ŠĶIROTĀJS 4412 05
Pasta DARBINIEKS 4412 06
Informācijas KODĒTĀJS 4413 01
Informācijas KOREKTORS 4413 02
Dokumentu ZĪMOGOTĀJS 4413 03
Dokumentu ŠĶIROTĀJS 4413 04
RAKSTVEDIS 4414 01
TABEĻVEDIS 4419 01
UZSKAITVEDIS 4419 02
INKASENTS 5414 23
Naudas izmaksas KASIERIS 4211 13
Biļešu kases KASIERIS 5230 01
Veikala KASIERIS 5230 03
Bagāžas KASIERIS 5230 04
Preču KASIERIS 4211 16
Biļešu PĀRDEVĒJS 5230 02
Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS 4212 05
Bankas KASIERIS 4211 01
Naudas MAINĪTĀJS 4211 02
Pastmarku PĀRDEVĒJS 4211 03
Valūtas KASIERIS 4211 04
KontrolKASIERIS 4211 05
Naudas SADALĪTĀJS 4211 06
Naudas APSTRĀDĀTĀJS 4211 07
Kases kontu OPERATORS 4211 08
Galvenais KASIERIS 4211 09
Kases VADĪTĀJS 4211 10
Pasta OPERATORS 4211 11
BUKMEIKERS 4212 01
KRUPJĒ 4212 02
Totalizatora BUKMEIKERS 4212 03
Spēļu iekārtu PĀRRAUGS 4212 04
Naudas AIZDEVĒJS 4213 01
NOVĒRTĒTĀJS (lombardu pakalpojumu jomā) 4213 02
Parāda PIEDZINĒJS 4214 01
Ziedojumu VĀCĒJS 4214 02
Ceļojumu AĢENTS 4221 04
Klientu un pacientu REĢISTRATORS 4226 01
PASZINIS 4222 01
Izziņu SNIEDZĒJS 4222 02
Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS 4224 01
INFORMĒTĀJS (transporta jomā) 4222 03
Klientu apkalpošanas OPERATORS 4222 04
Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS 4222 05
Telefonbankas KONSULTANTS 4222 06
Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS 4222 07
Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS 4222 08
Telefona komutatora OPERATORS 4223 01
TELEFONISTS 4223 02
Abonentu daļas OPERATORS (konsultants) 4223 03
Vadošais biroja SEKRETĀRS 4110 01
Bankas INKASENTS 4211 12
KASIERIS OPERATORS 4211 18
Pakalpojumu KASIERIS 4211 19
Viesnīcas klientu REĢISTRATORS 4224 03
Uzziņu OPERATORS 4225 01
REĢISTRATORS 4226 02
Ārstniecības pakalpojumu informēšanas OPERATORS 4229 01
INVENTARIZATORS 4311 09
Apdrošināšanas DARBINIEKS 4312 03
Komplektēšanas KONTROLIERIS 4321 09
Maiņas VECĀKAIS 4321 10
Taras PĀRZINIS 4321 11
Atgrieztās produkcijas UZSKAITVEDIS 4321 12
Degvielas UZSKAITVEDIS 4322 08
Dzērienu ražošanas BRIGADIERIS 8160 16
Ostas UZRAUGS 4323 32
Trases DISPEČERS 4323 33
Līnijas dzelceļa stacijas DEŽURANTS 4323 34
Lidmašīnu svara un balansa kontroles SPECIĀLISTS 4323 35
Lidlauka DISPEČERS 4323 36
Lidojuma KOORDINATORS 4323 37
Lidostas operatīvo procesu KOORDINATORS 4323 38
KOPĒTĀJS 4415 02
Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvu jomā) 4415 03
Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS 4415 04
Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS 4415 05
Dokumentu pavairošanas tehnikas OPERATORS 4415 06
Personāla uzskaites DARBINIEKS 4416 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Vilciena PAVADONIS 5111 03
Kuģa STJUARTS 5111 05
Gaisa kuģa STJUARTS 5111 06
Kuģa vecākais STJUARTS 5111 04
Vagonu PAVADONIS 5111 07
Tūristu grupas VADĪTĀJS 5113 01
SVĪTROTS
Dienesta vagona PAVADONIS 5111 08
SVĪTROTS
Autobusa KONDUKTORS 5112 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Tramvaja KONDUKTORS 5112 03
SVĪTROTS
Trošu vagona KONDUKTORS 5112 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris) 5112 05
Trolejbusa KONDUKTORS 5112 06
Ekskursiju GIDS 5113 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Tūrisma GIDS 5113 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
ADMINISTRATORS 5151 01
Viesnīcas ADMINISTRATORS 4224 02
EKONOMS 5152 01
MĀJSAIMNIEKS 5152 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Saimniecības VADĪTĀJS 5151 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Teātra/ galvenais ADMINISTRATORS 1431 18
Virtuves VADĪTĀJS 5151 05
SVĪTROTS
Sporta zāles PĀRZINIS 5151 06
Atpūtas bāzes PĀRZINIS 5151 07
Tiesas ADMINISTRATORS 5151 08
SVĪTROTS
Veļas mazgātavas VADĪTĀJS 5151 09
Saimniecības PĀRZINIS 5151 11
Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS 1411 10
Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS 4224 04
Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS 5131 06
Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS 4224 05
Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS 5120 04
Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS 5120 05
SVĪTROTS
Zāles ADMINISTRATORS 5120 06
Uzkopšanas darba VADĪTĀJS 5151 19
Kapsētas PĀRZINIS 5151 20
Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS 5151 21
SPA ADMINISTRATORS 4226 03
PAVĀRS 5120 02
Kuģa PAVĀRS 5120 03
ŠEFPAVĀRS 3434 01
BĀRMENIS 5132 02
SVĪTROTS
Bufetes KALPOTĀJS 5131 03
VIESMĪLIS 5131 01
Bistro pakalpojumu DARBINIEKS 5131 02
Namu PĀRZINIS 5153 01
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS 5153 02
Namu APSAIMNIEKOTĀJS 5153 03
Uzkopšanas darbu MEISTARS 5153 04
Ēkas inženiertehnisko sistēmu UZRAUGS 5153 05
AUKLIS 5311 01
GUVERNANTS 5311 02
SVĪTROTS
Skolēnu PAVADONIS 5311 03
SVĪTROTS
Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS 5311 04
Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts) 5311 05
Sociālais AUDZINĀTĀJS 5311 06
SVĪTROTS
SANITĀRS 5321 01
Neatliekamās palīdzības SANITĀRS 5321 02
DEZINFEKTORS 7544 01
MĀSAS PALĪGS 5321 03
Medicīnas ASISTENTS 5321 05
Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS 5329 02
ZOBĀRSTA ASISTENTS 3251 03
Slimu bērnu AUKLIS 5322 01
SVĪTROTS
APRŪPĒTĀJS 5322 02
FARMACEITA PALĪGS 5329 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
FRIZIERIS 5141 01
GRIMĒTĀJS 5142 04
Manikīra un pedikīra SPECIĀLISTS 5142 07
Parūku MEISTARS 5141 02
PIRTNIEKS 5142 13
ĢĒRBĒJS 5142 03
VIZĀŽISTS 5142 05
STILISTS 5142 01
Vizuālā tēla STILISTS 5142 02
TETOVĒTĀJS 5142 11
Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS 5142 12
MANIKĪRS 5142 08
PEDIKĪRS 5142 09
Frizūru MODELĒTĀJS 5141 03
Dāmu FRIZIERIS 5141 04
Kungu FRIZIERIS 5141 05
ESTĒTISTS 5142 06
Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS 5142 10
SPA SPECIĀLISTS 5142 17
ISTABENIS 9112 04
PAVADONIS 5162 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Viesnīcas ISTABENIS 9112 03
BALZAMĒTĀJS 5163 01
IEZĀRKOTĀJS 5163 02
KAPRACIS 5163 03
Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS 5163 04
SVĪTROTS
Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs) 5163 05
Kluba SAIMNIEKS 5169 01
SVĪTROTS
PAVADONIS (izklaides pasākumu jomā) 5169 02
Deju PARTNERIS 5169 03
ASTROLOGS 5161 01
HIROMANTS 5161 02
OKULTISTS 5161 03
ZĪLNIEKS 5161 04
SVĪTROTS
UGUNSDZĒSĒJS 5411 01
Meža UGUNSDZĒSĒJS 5411 02
GLĀBĒJS 5411 03
UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS 5411 04
Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS 5411 05
Operatīvais DEŽURANTS 5411 06
Ugunsdzēsības un aviācijas glābšanas SPECIĀLISTS 5411 13
Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS 1349 25
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Sabiedriskās kārtības SARGS 5412 01
SVĪTROTS
Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS 5413 07
Ieslodzījuma vietas UZRAUGS 5413 08
Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS 5413 09
Ieslodzījuma vietas APSARGS 5413 10
Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS 5413 11
ZEMESSARGS 0310 04
SVĪTROTS
MEŽSARGS 5419 09
MIESASSARGS 5414 18
Mobilās grupas APSARGS 5414 19
SVĪTROTS
Rezervāta UZRAUGS 5419 10
SVĪTROTS
Apsardzes ORGANIZATORS 5414 03
Apsardzes dienesta KONTROLIERIS 5414 11
DEŽURANTS 5419 11
Eksponātu UZRAUGS 5419 12
Drošības INSPEKTORS 5419 16
Centrālās apsardzes pults DEŽURANTS 5414 06
Apsardzes DEŽURANTS 5414 10
Apsardzes INSPEKTORS 5414 08
SVĪTROTS
Bruņojuma INSPEKTORS 5419 17
Caurlaižu INSPEKTORS 5419 13
Režīma UZRAUGS 5419 14
SVĪTROTS
SVĪTROTS
APSARGS 5414 04
Apsardzes dienesta VADĪTĀJS 5414 01
Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS 5414 02
SVĪTROTS
Drošības galvenais INSPEKTORS 5419 15
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Apsardzes galvenais INSPEKTORS 5414 07
SVĪTROTS
Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS 5414 12
Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS 5414 13
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Apsardzes DARBINIEKS 5414 05
Mākslas MODELIS 5241 01
SVĪTROTS
Reklāmas MODELIS 5241 02
SVĪTROTS
Tērpu DEMONSTRĒTĀJS 5241 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Preču DEMONSTRĒTĀJS 5242 01
SVĪTROTS
Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS 5223 01
Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS 5223 02
Tirdzniecības VEICINĀTĀJS 5249 02
Degvielas uzpildes stacijas PĀRDEVĒJS 5245 01
Mazumtirdzniecības AĢENTS 5223 04
Vecākais PĀRDEVĒJS 5222 01
PĀRDEVĒJS KONSULTANTS 5223 03
SVĪTROTS
Kioska PĀRDEVĒJS 5211 01
Tirgus PĀRDEVĒJS 5211 02
Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS 5111 01
Ielidošanas servisa AĢENTS 5111 02
Vecākais PAVĀRS 5120 01
Vecākais BĀRMENIS 5132 01
Minibāru PĀRZINIS 5132 03
Kafijas dzērienu BĀRMENIS 5132 04
Suņu FRIZIERIS 5164 10
FRIZIERIS STILISTS 5141 07
Pirts MEISTARS 5142 14
Pirts MEISTARA PALĪGS 5142 15
Viesnīcas stāva PĀRZINIS 5151 23
VĪNZINIS 5131 04
Klientu APAKALPOTĀJS (ēdināšanas jomā) 5131 05
ASISTENTS personām ar invaliditāti 5162 02
ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem 5162 03
Sociālais MENTORS 5162 04
Zirgu TRENERIS 5164 01
Suņu un kaķu KOPĒJS 5164 08
Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS 5222 02
Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS 5222 03
PĀRDEVĒJA PALĪGS 5223 05
Nomas punkta DARBINIEKS 5249 01
Pasūtījumu pieņemšanas OPERATORS 5244 01
Zvanu centru OPERATORS 5244 02
PĀRDEVĒJS pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem 5244 03
Degvielas uzpildes stacijas OPERATORS 5245 02
Ēdināšanas uzņēmuma KASIERIS PĀRDEVĒJS 5246 01
Videonovērošanas iekārtu OPERATORS 5414 20
Inkasācijas APSARGS 5414 24
Inkasācijas apsardzes dienesta VADĪTĀJS 5414 25
Inkasācijas apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS 5414 26
Bākas UZRAUGS 5419 18
Kuģošanas kompānijas aizsardzības VIRSNIEKS 5419 20
Kuģa aizsardzības VIRSNIEKS 5419 21
Ostas aizsardzības VIRSNIEKS 5419 22
Ostas aizsardzības VIRSNIEKA VIETNIEKS 5419 23
Ostas iekārtas aizsardzības VIRSNIEKS 5419 24
Ostas policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS 5419 27
Ostas policijas KĀRTĪBNIEKS 5419 28
Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS 6111 01
Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS 6111 02
Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS 6111 03
Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS 6111 04
Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS 6111 05
Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS 6111 06
Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS 6111 07
Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS 6111 08
Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS 6111 09
Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS 6111 10
Augļu koku APGRIEZĒJS 6112 01
Kokaudzētavas SAIMNIEKS 6112 02
SVĪTROTS
Augļu koku POTĒTĀJS 6112 03
SVĪTROTS
Augļu koku audzēšanas laukSAIMNIEKS 6112 04
Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS 6112 05
Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS 6112 06
Augļu koku audzēšanas laukSTRĀDNIEKS 6112 07
Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS 6112 08
Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS 6112 09
DĀRZNIEKS 6113 01
Dārzniecības STRĀDNIEKS 9214 01
Dārzniecības LAUKKOPIS 6113 02
Parka DĀRZNIEKS 6113 03
Siltumnīcas DĀRZNIEKS 6113 04
Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS 6113 05
Siltumnīcas STRĀDNIEKS 9214 02
Puķu AUDZĒTĀJS 6113 06
Sēņu AUDZĒTĀJS 6113 07
DĀRZKOPIS (stādu audzētājs) 6113 08
SVĪTROTS
Labiekārtošanas STRĀDNIEKS 9214 03
Apstādījumu KOPĒJS 6113 09
DaiļDĀRZNIEKS 6113 10
SVĪTROTS
KOKKOPIS (arborists) 6113 11
DĀRZKOPIS 6113 12
AUGKOPIS 6113 13
LaukSAIMNIEKS 6114 01
LaukSTRĀDNIEKS 6114 02
LOPKOPIS 6121 01
Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS 6121 02
Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS 6121 03
Aitu CIRPĒJS 6121 04
GANS 6121 05
Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS 6121 06
Mehanizētās slaukšanas OPERATORS 6121 07
Liellopu LOPKOPIS 6121 08
CŪKKOPIS 6121 09
AITKOPIS 6121 10
Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS 6121 11
Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS 6121 12
Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS 6121 13
Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS 6121 14
Suņu AUDZĒTĀJS 6121 15
SVĪTROTS
Jaunlopu KOPĒJS 6121 17
ZIRGKOPIS 6121 18
Lauku STRĀDNIEKS (lopkopības jomā) 6121 19
Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS 6122 01
Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS 6122 02
Inkubatora OPERATORS 6122 03
PUTNKOPIS 6122 04
Olu ražošanas laukSAIMNIEKS 6122 05
SVĪTROTS
BIŠKOPIS 6123 01
DRAVNIEKS 6123 02
Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS 6129 08
Jauktu lauksaimniecības kultūru, dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS 6130 02
Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS 6129 01
SVĪTROTS
Savvaļas/ putnu AUDZĒTĀJS 6129 02
Savvaļas/ kažokādu dzīvnieku KOPĒJS 6129 03
Savvaļas/ kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS 6129 04
SVĪTROTS
Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS 5164 05
Suņu audzētavas UZRAUGS 5164 06
Zooloģiskā dārza UZRAUGS 5164 03
Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS 5164 04
Vivārija dzīvnieku KOPĒJS 5164 07
Dzīvnieku KĀVĒJS 6129 05
SVĪTROTS
Suņu PAVADONIS 5164 02
Koku AIZZĪMĒTĀJS 6210 01
Koku ATZAROTĀJS 6210 02
Koku VEDĒJS 6210 03
MEŽCIRTĒJS 6210 04
MEŽSTRĀDNIEKS 6210 05
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Malkas SKALDĪTĀJS 6210 08
ZĀĢĒTĀJS (meža jomā) 6210 09
SVĪTROTS
Meža STĀDĪTĀJS 6210 11
Kokmateriālu MARĶĒTĀJS 6210 12
Koku KRĀVĒJS 6210 13
Koksnes ŠĶIROTĀJS 6210 14
Zāģu SAGATAVOTĀJS 6210 15
Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS 6210 16
SVĪTROTS
Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS 6210 18
Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS 6210 19
Motorzāģa OPERATORS 6210 20
SVĪTROTS
OGĻDEĢIS 6210 22
Zivsaimniecības ZIVKOPIS 6221 01
Zivsaimniecības SAIMNIEKS 6221 03
Zivju/ inkubatora STRĀDNIEKS 6221 04
SVĪTROTS
Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS 6222 02
ŠĶIPERIS 6222 03
Zivju APSTRĀDĀTĀJS 7511 02
SVĪTROTS
Jūras, tāljūras ZVEJNIEKS 6223 02
TRAĻMEISTARS 6223 04
Vecākais TRAĻMEISTARS 6223 03
Zivju apstrādes iekārtu STRĀDNIEKS 9216 04
SVĪTROTS
MEDNIEKS 6224 02
ZEMNIEKS 6330 01
Gliemežu AUDZĒTĀJS 6129 06
Slieku AUDZĒTĀJS 6129 07
Kokmateriālu UZMĒRĪTĀJS 6210 23
Akvakultūras ZIVKOPIS 6221 02
Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejniecības STRĀDNIEKS 9216 03
SVĪTROTS
Karjera STRĀDNIEKS 8111 01
Paraugu ŅĒMĒJS (karjeru izstrādes jomā) 8111 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SPRIDZINĀTĀJS 7542 01
Spridzināšanas darbu VADĪTĀJS 7542 02
AKMEŅKALIS 7113 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Kapu/ akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS 7319 06
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Ēku CELTNIEKS 7111 01
Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS 7111 03
BŪVNIEKS 7111 02
Sausās būves MONTĒTĀJS 7111 04
Metāla būvkonstrukciju MONTĒTĀJS 7111 05
Dzelzsbetona būvkonstrukciju MONTĒTĀJS 7111 06
Stikloto būvkonstrukciju MONTĒTĀJS 7111 07
Koka būvkonstrukciju MONTĒTĀJS 7111 08
Guļbūves ēku CELTNIEKS 7115 02
Koka ēku CELTNIEKS 7115 03
Koka kuģu BŪVĒTĀJS 7115 08
SVĪTROTS
Akmeņu MŪRNIEKS 7113 02
FLĪZĒTĀJS 7122 02
SVĪTROTS
Mozaīkas KLĀJĒJS 7122 03
BRUĢĒTĀJS 7112 01
Krāšņu PODNIEKS 7112 02
MŪRNIEKS 7112 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Kausu ODERĒTĀJS 7112 05
Kamīnu LICĒJS 7112 06
BETONĒTĀJS 7114 01
STIEGROTĀJS 7114 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
NAMDARIS 7115 01
Būvizstrādājumu GALDNIEKS 7115 09
Skatuves MONTĒTĀJS 7115 05
Skatuves MEISTARS 7115 06
SVĪTROTS
BūvGALDNIEKS 7115 04
Drenu LICĒJS 7119 01
BALSINĀTĀJS 7131 02
Sastatņu MONTĒTĀJS 7119 02
BRIGADIERIS (būvniecības jomā) 7119 03
Industriālais ALPĪNISTS 7119 05
Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS 7119 04
JUMIĶIS 7121 01
Grīdas KLĀJĒJS 7122 01
Parketa KLĀJĒJS 7122 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
APMETĒJS 7123 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS 7123 03
IZOLĒTĀJS 7124 04
Akustikas IZOLĒTĀJS 7124 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Ēku SILTINĀTĀJS 7124 03
STIKLINIEKS 7125 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SANTEHNIĶIS 7126 01
SVĪTROTS
Cauruļvadu MONTĒTĀJS 7126 07
Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS 7126 02
SVĪTROTS
Elektrotīklu ELEKTRIĶIS 7411 03
Apgaismes ELEKTRIĶIS 7411 04
BūvELEKTRIĶIS 7411 05
SVĪTROTS
Tapešu LĪMĒTĀJS 7131 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Apdares darbu STRĀDNIEKS 7123 02
KRĀSOTĀJS 7131 01
Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS 7132 01
SVĪTROTS
LAKOTĀJS 7132 02
TONĒTĀJS 7132 03
Būvju TĪRĪTĀJS 7133 01
Konstrukciju TĪRĪTĀJS 7133 02
SKURSTEŅSLAUĶIS 7133 03
Veidņu IZGATAVOTĀJS 7211 01
Serdeņu IZGATAVOTĀJS 7211 02
Metāllējumu VEIDOTĀJS 7211 03
Metāllējumu APCIRTĒJS 7211 04
Metāllējumu IZSITĒJS 7211 05
GāzMETINĀTĀJS (OAW) 7212 01
LODĒTĀJS 7212 02
KontaktMETINĀTĀJS 7212 03
Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA) 7212 04
LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 7212 05
LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 7212 06
LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 7212 07
LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām 7212 08
LāzerMETINĀTĀJS 7212 09
TermoGRIEZĒJS 7212 10
Plastmasas METINĀTĀJS 7212 11
Metālmateriālu METINĀTĀJS 7212 12
Dzelzceļa METINĀTĀJS 7212 13
Skārda VALCĒTĀJS 7213 01
SKĀRDNIEKS 7213 02
Skārda LIECĒJS 7213 04
Jumtu SKĀRDNIEKS 7213 03
Automobiļu SKĀRDNIEKS 7213 06
Transportlīdzekļu SKĀRDNIEKS 7213 05
Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS 7214 01
Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS 7214 02
Kuģu REMONTATSLĒDZNIEKS 7214 03
KNIEDĒTĀJS 7214 04
Metāla GRIEZĒJS 7212 15
SVĪTROTS
AIZZĪMĒTĀJS 7214 06
TAKELĒTĀJS 7215 01
Kuģu TAKELĒTĀJS 7215 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Trošu VIJĒJS 7215 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
ŪDENSLĪDĒJS 7541 01
Industriālais/ komerciālais ŪDENSLĪDĒJS 7541 02
Glābšanas dienesta ŪDENSLĪDĒJS 7541 03
KALĒJS 7221 01
Metāla ŠTANCĒTĀJS 7221 02
Metāla PRESĒTĀJS 7221 03
VARKALIS 7221 08
VELMĒTĀJS 7221 04
METĀLLĒJĒJS 7211 06
Alumīnija logu izgatavošanas OPERATORS 7211 07
Alumīnija logu un metāla durvju izgatavošanas OPERATORS 7211 08
SVĪTROTS
ATSLĒDZNIEKS 7222 01
Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS 7222 02
Instrumentu ATSLĒDZNIEKS 7222 03
Ieroču ATSLĒDZNIEKS 7222 04
MetālAPSTRĀDĀTĀJS 7223 07
FRĒZĒTĀJS 7223 01
URBĒJS 7223 02
VIRPOTĀJS 7223 03
ĒVELĒTĀJS 7223 04
TĒSĒJS 7223 05
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Darbgaldu IESTATĪTĀJS 7223 06
MetālAPSTRĀDĀTĀJS 7223 07
SVĪTROTS
IZVIRPOTĀJS 7223 32
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS 7223 08
TERMISTS 7221 06
LABORANTS 7543 08
KONTROLIERIS 7543 01
DEFEKTOSKOPISTS 7543 02
SVĪTROTS
IZMĒĢINĀTĀJS 7543 03
DOZIMETRISTS 7543 04
RADIOMETRISTS 7543 05
BRIGADIERIS (dzelzceļa transporta pakalpojumu jomā) 7233 43
Sliežu defektoskopijas BRIGADIERIS 7543 07
Sliežu DEFEKTOSKOPISTS 7543 06
Sliežu ceļu BRIGADIERIS 7233 44
Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS 8342 27
SVĪTROTS
Zāģripu LABOTĀJS 7223 12
PULĒTĀJS 7224 01
Instrumentu ASINĀTĀJS 7224 02
SLĪPĒTĀJS 7224 03
Metāla RŪDĪTĀJS 7224 05
ELEKTROEROZISTS 7223 28
SMIRĢELĒTĀJS 7224 04
Transporta MEHĀNIĶIS 7231 01
SVĪTROTS
AutoMEHĀNIĶIS 7231 02
Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS 7231 03
AutoATSLĒDZNIEKS 7231 04
Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS 7231 10
Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS 7233 33
Kuģu dzinēju MEHĀNIĶIS 7233 39
Sliežu ceļu mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS 7233 34
AutoMEHĀNIĶA PALĪGS 7231 08
SVĪTROTS
Refrižeratorsekciju MEHĀNIĶIS 7233 35
SVĪTROTS
Dzelzceļa REMONTATSLĒDZNIEKS 7233 36
Autovirsbūvju REMONTATSLĒDZNIEKS 7231 15
Motociklu MEHĀNIĶIS 7231 12
Velosipēdu MEHĀNIĶIS 7234 02
Gaisa kuģa MEHĀNIĶIS 7232 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
MEHĀNIĶIS 7233 01
Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS 7233 03
MONTĒTĀJS 7233 05
SVĪTROTS
EĻĻOTĀJS 7233 06
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 07
REMONTATSLĒDZNIEKS 7233 02
SVĪTROTS
Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS 7233 09
Tekstilražošanas iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 10
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS 7233 11
SVĪTROTS
Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS 7233 12
SVĪTROTS
Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKSREMONTATSLĒDZNIEKS 7233 13
MEISTARA PALĪGS 7233 14
SVĪTROTS
Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS 7233 04
Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 15
Aukstumiekārtu MEHĀNIĶIS 7127 03
Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 16
Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS 7233 08
Meža mašīnu MEHĀNIĶIS  7233 18
Farmācijas iekārtu MEHĀNIĶIS 7233 27
ELEKTRIĶIS 7411 01
ElektroMONTIERIS 7411 02
ElektroATSLĒDZNIEKS 7412 01
Vēdināšanas sistēmu MONTĒTĀJS 7127 04
Liftu elektroMEHĀNIĶIS 7412 02
Dzelzceļa elektroMONTIERIS 7412 03
Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS 7412 04
AutoELEKTRIĶIS 7412 15
Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS 7412 05
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS 7412 13
AutoDIAGNOSTIĶIS 7412 14
Kuģa ELEKTRIĶIS 7412 16
Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS 7127 05
Elektronikas MEHĀNIĶIS 7421 01
Elektronikas REGULĒTĀJS 7421 10
Elektronikas MONTĒTĀJS 7421 02
Signāliekārtu MONTĒTĀJS 7421 03
SVĪTROTS
Datortehnikas MEHĀNIĶIS 7422 01
Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS 7421 04
Radio MEHĀNIĶIS 7421 05
Televizoru MEHĀNIĶIS 7421 06
SVĪTROTS
SVĪTROTS
RadioELEKTRONIĶIS 7421 07
KinoMEHĀNIĶIS 7421 08
Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS 7421 09
Telefonu MEHĀNIĶIS 7422 02
Telegrāfa MEHĀNIĶIS 7422 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Telesakaru/ telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS 7422 03
Gaisa kabeļu LICĒJS 7413 01
Vadu VILCĒJS 7413 02
Elektrolīniju MEHĀNIĶIS 7413 03
Telefona sakaru MEHĀNIĶIS 7422 05
SVĪTROTS
LīnijSTRĀDNIEKS 7413 06
Pazemes kabeļu LICĒJS 7413 07
Lauku elektroMONTIERIS 7413 08
Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS 7413 09
Kabeļu līniju elektroMONTIERIS 7413 10
Kabeļu trašu UZRAUGS 7413 11
Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS 7413 12
Kontakttīklu elektroMONTIERIS 7413 13
PulksteņMEISTARS 7311 01
SVĪTROTS
Protēžu MEISTARS 3214 01
Optikas ierīču MEISTARS 7311 02
Instrumentu MEISTARS 7311 03
Zobu/ protēžu MEISTARS 3214 05
Ortopēdijas instrumentu MEISTARS 3214 07
Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS 7412 06
Stīgu instrumentu BŪVĒTĀJS 7312 01
Akordeonu TEHNIĶIS 7312 02
Koka pūšamo instrumentu TEHNIĶIS 7312 03
Metāla pūšamo instrumentu TEHNIĶIS 7312 04
Klavieru BŪVĒTĀJS 7312 05
Ērģeļu BŪVĒTĀJS 7312 06
Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS 7312 07
Stīgu IZGATAVOTĀJS 7312 08
Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS 7312 09
Mūzikas instrumentu LABOTĀJS 7312 10
Klavieru RESTAURATORS 7312 11
Vijoļu BŪVĒTĀJS 7312 12
Ērģeļu un mūzikas instrumentu RESTAURATORS 7312 13
JUVELIERIS 7313 01
ZELTKALIS 7313 06
Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS 7313 02
SVĪTROTS
SUDRABKALIS 7313 03
SVĪTROTS
ROTKALIS 7313 04
PODNIEKS 7314 01
Māla PRESĒTĀJS 7314 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
KERAMIĶIS 7314 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Stikla PŪTĒJS 7315 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Stikla SLĪPĒTĀJS 7315 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Stikla GRAVIERIS 7316 01
Stikla MATĒTĀJS 7316 02
SVĪTROTS
APGLEZNOTĀJS 7316 03
EMALJĒTĀJS 7316 04
SVĪTROTS
SVĪTROTS
DaiļKRĀSOTĀJS 7316 05
Metāla AMATNIEKS 7319 03
KokGRIEZĒJS 7317 02
Akmens GRIEZĒJS 7319 04
SVĪTROTS
AKMEŅKALIS AMATNIEKS 7319 05
FLORISTS 7549 02
Floristikas SPECIĀLISTS 7549 03
Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS 7317 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Ādas AMATNIEKS 7318 02
Apģērbu AMATNIEKS 7318 03
Tautastērpu DARINĀTĀJS 7318 04
Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS 7318 25
Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS 7536 11
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS 7318 06
SVĪTROTS
Žalūziju IZGATAVOTĀJS 7318 08
Pērlīšu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS 7533 08
SVĪTROTS
Iespieddarbu SALICĒJS 7321 01
IESPIEDĒJS 7322 06
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
AUGSTSPIEDĒJS 7322 01
Ofseta IESPIEDĒJS 7322 02
Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS 7322 03
Iespieddarbu MAKETĒTĀJS 7321 02
Iespieddarbu apstrādes SPECIĀLISTS 7323 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
ElektroPĀRKLĀJĒJS/ GALVANIZĒTĀJS 8122 04
Iespiedformu IZGATAVOTĀJS 7321 04
GRAVIERIS 7321 09
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
FOTOGRĀFS 8132 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
GRĀMATSĒJĒJS 7323 06
SVĪTROTS
Gatavās produkcijas piegriešanas OPERATORS 7323 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Grāmatu LABOTĀJS 7323 07
BROŠĒTĀJS 7323 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SietSPIEDĒJS 7322 05
SVĪTROTS
SVĪTROTS
MIESNIEKS 7511 01
SVĪTROTS
Gaļas KŪPINĀTĀJS 7511 03
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Gaļas IZCIRTĒJS 7511 04
Gaļas KULINĀRS 7511 05
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Zivju KŪPINĀTĀJS 7511 06
Zivju KULINĀRS 7511 07
Gaļas produktu IZGATAVOTĀJS 7511 08
Lopu KĀVĒJS 7511 09
SVĪTROTS
SVĪTROTS
MAIZNIEKS 7512 01
KONDITORS 7512 06
Mīklas GATAVOTĀJS 7512 07
SVĪTROTS
Konfekšu RAŽOTĀJS 7512 08
MALĒJS 8160 13
SVĪTROTS
SVĪTROTS
KONDITORA PALĪGS 7512 10
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu SPECIĀLISTS 7512 11
CEPĒJA PALĪGS 7512 12
Sviesta MEISTARS 7513 01
Siera IZGATAVOTĀJS 7513 02
Piena produktu ražošanas MEISTARS 7513 03
SVĪTROTS
Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS 7513 04
Siera KŪPINĀTĀJS 7513 05
SVĪTROTS
Augļu KONSERVĒTĀJS 7514 01
Sulas SPIEDĒJS 7514 02
Eļļas SPIEDĒJS 7514 03
VĀRĪTĀJS 7514 04
Dārzeņu KONSERVĒTĀJS 7514 05
ALDARIS 7514 06
VĪNDARIS 7514 07
ŠĶIROTĀJS 7515 01
DEGUSTĒTĀJS 7515 02
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Tabakas STRĀDNIEKS 7516 01
SVĪTROTS
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Apaļkoku ŠĶIROTĀJS 7521 01
Zāģmateriālu ŽĀVĒTĀJS 7521 02
Koksnes IMPREGNĒTĀJS 7521 03
SVĪTROTS
GALDNIEKS 7522 01
Transporta GALDNIEKS 7522 03
Koka INKRUSTATORS 7522 11
RATNIEKS 7317 06
Koka apavu KURPNIEKS 7536 09
Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS LAKOTĀJS 7522 07
SVĪTROTS
SVĪTROTS
Parketa IZGATAVOTĀJS 7522 12
Koka modeļu IZGATAVOTĀJS 7522 08
SVĪTROTS
MUCINIEKS 7317 05
Koka laivu IZGATAVOTĀJS 7522 09
Koka izstrādājumu PULĒTĀJS 7522 14
Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS 7522 10
Mēbeļu GALDNIEKS 7522 02
Zārku IZGATAVOTĀJS 7522 13
Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS 7522 06
GALDNIEKA PALĪGS 7522 05
Koka dabisko formu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS 7522 15
Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS 7523 01
Koka SLĪPĒTĀJS 7523 02
Koka ZĀĢĒTĀJS (kokapstrādes jomā) 7523 03
Koka URBĒJS