Saņemot autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas (Organizāciju saraksts https://www.km.gov.lv/lv/kolektiva-parvaldijuma-organizacijas#gsc.tab=0), arī pēc 1. jūlija nekas nemainās: 

‒ no ienākuma, kas samazināts par nosacīto izdevumu normu 25% vai 50% apmērā (atbilstoši darba veidam), ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), piemērojot 20% likmi;

‒ nodokli valsts budžetā autoratlīdzības izmaksātājs samaksā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam;

‒ autoram nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam;

‒ ja nepieciešams (ja gada ienākums pārsniedz 20 004 EUR), autors saskaņā ar IIN progresīvo likmi (skatīt informāciju zemāk) piemaksā IIN uz gada ienākumu deklarācijas pamata;

‒ no 01.07.2021 ienākums, kas saņemts no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, netiek ietverts maksātāja saimnieciskās darbības ienākumos;

– no atlīdzības, kas saņemta no kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, nav jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).  

 

 

 

 Kas nesaņem autoratlīdzības no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, ir divi varianti:

1.variants

Turpināt izmantot  autoratlīdzības režīmu ( līdz 31.12.2021)

   2.variants

Reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam

IN maksā pasūtītājs no pilnas līguma summas, nepiemērojot izdevumu normas:

‒ ja autoratlīdzība < 25 000 EUR: 25% likme

‒ ja autoratlīdzība > 25 000 EUR: 40% likme

Samaksātā IIN sadalījums: VSAOI – 80%, IIN – 20%.

 

2021. gada otrā pusgada autoratlīdzības deklarācijā nepiemēro:

‒ attaisnotos izdevumus,

‒ autoratlīdzības izdevumu normas,

‒ diferencēto neapliekamo minimumu,

‒ atvieglojumus.

Ienākumi, ko autoratlīdzības saņēmējs uzrādīs deklarācijā, netiks ietverti gada ienākumu deklarācijā – kopējā ar nodokli apliekamajā ienākumā, kuram tiek piemērota progresīvā nodokļa likme.

No 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzības izmaksātājam nav jāmaksā 5 % VSAOI par autoratlīdzības saņēmēju

 

Piemērs:

Ja autoratlīdzības līgumā noteikts bruto 1000 EUR, tad
1000 x 25% = 250 EUR.
Autoram izmaksā 1000 - 250 = 750 EUR.

Aprēķinātais nodoklis (250 EUR) 80% (200 EUR) iet uz VSAOI un 20% (50%) uz IIN.
 

Šajā gadījumā autors var rīkoties divējādi.

a)      maksāt IIN vispārējā režīmā

IIN rēķina gada ienākumu deklarācijā, atskaitot izdevumus:

‒ nosacītā izdevumu norma 25% vai 50% no autoratlīdzības (nav jāpamato)

vai

‒ faktiskie izdevumi (jāpamato ar čekiem, kvītīm, rēķiniem).

IIN maksā pats autors (to vairs nedarīs pasūtītājs)

Saimnieciskās darbības ieņēmumiem tāpat piemēro progresīvo iedzīvotāju ienākuma likmi.

Jāņem vērā, ka pašam jāmaksā arī VSAOI. Šo iemaksu aprēķins ir diezgan komplicēts. Ar to detalizētāk var iepazīties VID metodiskajos materiālos vai arī konsultējoties ar VID.

b)      maksāt mikrouzņēmuma nodokli (MUN)

MUN maksā no ienākumiem (bruto ieņēmumiem) uz ceturkšņa deklarāciju pamata.

MUN likmes 2021. gadā:

‒ apgrozījumam < 25 000 EUR: 25%,

‒ apgrozījumam > 25 000 EUR: 40%,

MUN sadala: VSAOI – 80%, IIN – 20%.

 

Uzmanību! Izmantojot šo režīmu, autoram vajadzēs Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniegt vienreizēju deklarāciju par saņemto autoratlīdzību no 01.07.2021 līdz 31.12.2021.

2021. gada autoratlīdzības saņēmēja deklarāciju iesniedz līdz 28.02.2022.

Sagatave ar VID jau esošajiem datiem būs pieejama EDS.

Tajā būs dati no pasūtītāju ziņojumiem nākamajā mēnesī pēc izmaksas.

Autors papildinās deklarāciju ar iztrūkstošo informāciju, ja nepieciešams (ja pasūtītājs nav samaksājis nodokli, autoratlīdzību izmaksājuši vairāki pasūtītāji vai autoratlīdzība gūta ārvalstīs).

Ja autors deklarāciju neiesniegs, VID līdz 05.03.2022 aprēķinās nodokli no saviem datiem un paziņos to autoram EDS. Ar šo paziņošanu VID uzskatīs, ka deklarācija ir iesniegta.

 

 

 

 

Jaunākais raksts